Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Lao động vừa đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023, trong đó một phương án nghỉ 7 ngày và một phương án nghỉ 9 ngày.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Trong đó, Bộ đưa ra hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán.

Phương án 1: công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ 7 ngày từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng (tức từ 20 - 26/1/2023). Trong đó có 5 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ bù.

Phương án 2: lịch nghỉ Tết kéo dài từ 30 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng (tức từ 21 - 29/1/2023). Trong đó có 5 ngày nghỉ chính thức, 2 ngày nghỉ bù và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất chọn phương án nghỉ 7 ngày để bảo đảm tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài, hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. Sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình Thủ tướng xem xét và quyết định phương án.

Đối với người lao động ở khu vực doanh nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động sắp xếp lịch nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động.

Người sử dụng lao động có thể lựa chọn phương án nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu sau Tết; hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày đầu sau Tết. Doanh nghiệp thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ LĐ-TB-XH khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Minh Nguyệt

Xem thêm:

Việt Nam Xã hội

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023