CHIỀU 28/7: Việc tiêm vắc-xin COVID-19 hàng loạt đang thúc đẩy các biến thể mới

BẢN TIN CHIỀU NAY (28/7) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: Thượng viện Arizona đưa ra trát đòi mới cho cuộc thanh tra bầu cử 2020 / Twitter đình chỉ hàng loạt tài khoản liên quan đến các cuộc thanh tra bầu cử 2020 / Cựu Tổng thống Trump ủng hộ ông Ken Paxton tái đắc cử Tổng chưởng lý Texas / Việc tiêm vắc-xin COVID-19 hàng loạt đang thúc đẩy các biến thể mới nguy hiểm hơn...