Lễ nhậm chức trong quá khứ nói với ta điều gì?; Phu nhân Melania: 'Hãy dạy con cái trở nên tốt nhất'

DEEP DIVE - BẢN TIN 22/1.