TIN SÁNG 26/1: Instagram ‘ép’ người dùng theo dõi tài khoản của chính quyền ông Biden?

Bản tin sáng 26/1: - Di dân tiến về biên giới phía nam nước Mỹ gia tăng ‘ở mức đáng lo ngại’ - TNS bang Virginia đề xuất sửa đổi Hiến Pháp để ngăn Đảng Dân Chủ thêm thành viên vào Tối Cao Pháp Viện Mỹ - Cựu cố vấn của ông Trump nói: Tổng thống Biden đang đoàn kết đất nước để chống lại chính mình - Văn phòng Nhân sự của ông Biden: 85% là phụ nữ, người da màu và người đồng tính, chuyển giới - Instagram ‘ép’ người dùng theo dõi tài khoản của chính quyền ông Biden? - Đơn kiện: Twitter từ chối xóa nội dung khiêu dâm trẻ em vì nó không ‘vi phạm chính sách’