TIN TRƯA 21/1: Bang Texas chuẩn bị đưa ra nhiều vụ kiện chống lại chính quyền Biden

BẢN TIN TRƯA 21/1: 1. Tổng Thống Trump vừa rời nhiệm sở, ĐCS Trung Quốc ngay lập tức công bố trừng phạt 28 thành viên trong chính quyền của ông 2. Người ủng hộ ông Trump xếp hàng dài ở Florida ‘Chào mừng Tổng thống về nhà’ 3. Texas chuẩn bị đưa ra nhiều vụ kiện chống lại chính quyền Biden 4. Chính quyền ĐCS Trung Quốc khuyên nhủ ông Biden ngay trong ngày nhậm chức 5. Các lệnh hành pháp quan trọng được ông Biden ký duyệt ngay sau lễ nhậm chức 6. Ông Trump nói trong lễ chia tay: ‘Chúng tôi sẽ trở lại dưới một hình thức nào đó’