Ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông Phùng Xuân Nhạ - Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phụ trách mảng khoa giáo.

Ông Phùng Xuân Nhạ vừa được Bộ Chính trị Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nhạ sẽ được giao phụ trách mảng Khoa giáo của Ban.

Ông Phùng Xuân Nhạ sinh năm 1963 tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; Học hàm Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, thành thạo tiếng Anh.

Ông Nhạ từng có thời gian 13 năm làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đảm nhận  nhiều chức vụ như: Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội); Phó Giám đốc – Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2021, ông Nhạ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam.

Anh Thư

Việt Nam Chính trị

Ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương