Virus Corona: Đổ lỗi và Che giấu

Ai phải chịu trách nhiệm cho con virus chết người đang lây lan từ Vũ Hán, Trung Quốc ra phần còn lại của thế giới? ...nhưng người dân Vũ Hán đang phải chịu khổ nhiều nhất.