Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu Thế chiến thứ III?

Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu Thế chiến thứ III? Trung Quốc là nước duy nhất chiến đấu trong cuộc chiến thực sự của thế kỷ 21. Hàng thập kỷ qua Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thầm lặng xâm lược nước Mỹ khi giới tinh hòa Mỹ còn đang say ngủ. Thế chiến thứ III đã bắt đầu và Hoa Kỳ có thể đang thua. Thiếu tướng Không quân nghỉ hưu Robert Spalding đã tham dự cùng với tôi để nói về cuốn sách mới của ông: Cuộc chiến bị Lén lút: "Cách Trung Quốc xâm lược khi giới tinh hoa Mỹ say ngủ."