Hé lộ người giúp Hunter Biden xây dựng kết nối kinh doanh với các công ty nhà nước của Trung Quốc

Một doanh nhân Đài Loan đã đóng vai trò là người trung gian giúp Hunter Biden xây dựng các kết nối kinh doanh với các công ty nhà nước của Trung Quốc. Anh ta là ai?