Hồng Kông đã cứu Đài Loan ?

Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thống trị Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng biểu tình Hồng Kông có lẽ đã thay đổi số phận Đài Loan.