TỐI 4/6: Ông Trump: Trung Quốc nên trả 10.000 tỷ USD cho Mỹ và Thế Giới