Virus Corona khởi phát từ phòng thí nghiệm Trung Quốc? Mỹ bắt tay điều tra

Hoa Kỳ đang điều tra liệu đại dịch Corona khởi phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc, tên Viện Virus học Vũ Hán. Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ nhận điều đó. Tổ chức Y tế Thế giới phủ nhận điều đó. Và bây giờ, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đang sử dụng đó như một cuộc tấn công đảng phái, vì hoặc chống lại Tổng thống Trump.