Patricia Adams

Patricia Adams

 
Bà Patricia Adams là một nhà kinh tế học và là Chủ tịch của Quỹ Nghiên cứu thăm dò năng lượng và quốc tế (Energy Probe Research Foundation and Probe International), một tổ chức tư vấn độc lập ở Canada và trên thế giới. Bà là nhà xuất bản của dịch vụ tin tức internet Three Gorges Probe (Thăm dò Tam Hiệp) và Odious Debts Online và là tác giả hoặc biên tập viên của nhiều cuốn sách. Sách và bài báo của bà đã được dịch sang tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bengali, tiếng Nhật và tiếng Bahasa Indonesia. Bạn có thể liên hệ với bà ấy tại [email protected].