Patricia Adams, Lawrence Solomon

Patricia Adams, Lawrence Solomon

 
Tác giả Patricia Adams là nhà kinh tế học, Chủ tịch của Tổ chức Nghiên cứu Thăm dò Năng lượng và Thăm dò Toàn cầu - một tổ chức tư vấn độc lập của Canada và thế giới. Bà là Chủ biên của dịch vụ tin tức Internet Three Gorges Probe và Odious Debts Online, và là tác giả hoặc biên tập viên của nhiều cuốn sách. Các cuốn sách và bài báo của bà đã được dịch sang tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bengali, tiếng Nhật và tiếng Indonesia. Tác giả Lawrence Solomon là một cây bút của The Epoch Times, một cựu cây bút của tờ Bưu chính Quốc gia và tờ Globe and Mail, đồng thời là Giám đốc điều hành của Viện Chính sách Người tiêu dùng và Thăm dò Năng lượng có trụ sở tại Toronto, Canada. Ông là tác giả của 7 cuốn sách, trong đó có "The Deniers", cuốn sách bán chạy số 1 về môi trường ở cả Mỹ và Canada. Có thể liên hệ với ông tại địa chỉ [email protected].