Thanh Hóa: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất gần 360 triệu đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Thanh Hóa cao nhất là gần 360 triệu đồng/người, ở một doanh nghiệp FDI.

Ngày 22/12, theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa có báo cáo về tình hình thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023 của các doanh nghiệp ở địa phương.

Theo đó, về tiền thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất là 110,5 triệu đồng/người, thuộc về nhóm doanh nghiệp dân doanh. Trong khi đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất ở nhóm doanh nghiệp FDI là 26,8 triệu đồng.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mức thưởng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI, trong đó một doanh nghiệp có mức thưởng là 359,3 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất cũng thuộc về một doanh nghiệp nằm trong khối FDI, với mức thưởng là 50.000 đồng/người.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó có 78 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 112 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 400.000 người, chủ yếu làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (hơn 200.000 người) và doanh nghiệp ngoài quốc doanh (hơn 186.000 người).

Minh Nguyệt

Xem thêm:

Việt Nam Xã hội

Thanh Hóa: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất gần 360 triệu đồng