Lấy đức báo oán

Bình luận Vô danh cư sỹ • 19:00, 20/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bên Sở thấy lạ thay; Sao dưa giờ tốt thế? Thăm dò mới vỡ lẽ: Quân Lương tưới giúp mình.

[Tích xưa kể lại]...

Nước Sở và nước Lương
Thuở xưa từng giao chiến
Biên giới giữa hai huyện
Đều có quân đóng đồn...

Bởi lương thảo thiếu luôn
Hai bên cùng tăng vụ
Ngoài ngũ cốc, rau củ
Còn trồng nhiều ruộng dưa

Sức nhà binh dư thừa
Lại cần cù chịu khó
Dưa nước Lương tốt quá
Xanh rợp cả cánh đồng

Ruộng nước Sở thì không
Dưa ngày càng héo úa
Công sức đều chẳng đủ
Binh lười nhác ham chơi...

Huyện lệnh Sở cho người
Gọi quân lên khiển trách
Vậy là chuyện tai ách
Bắt đầu khởi từ đây:

Lính Sở ghi thù này
Hẹn một ngày báo oán
Rồi nửa đêm hô hoán
Nhổ sạch dưa nước Lương!

Huyện lệnh Lương tỏ tường
Khuyên quân đừng bực tức
Hãy dùng lòng nhân đức
Mà xóa bỏ oán thù:

Họ lặng lẽ tưới dưa
Cho ruộng nhà "hàng xóm"
Không một lời oán thán
Không để lính Sở hay!

Bên Sở thấy lạ thay
Sao dưa giờ tốt thế?
Thăm dò mới vỡ lẽ:
Quân Lương tưới giúp mình

Huyện lệnh Sở xét mình
Chao ôi là hổ thẹn!
Quân nước Lương nhanh nhẹn
Lại trọng đức vẹn tình...

Bèn bẩm tấu triều đình
Sang nước Lương tạ lỗi
Xét xử quân phạm tội
Hòa hiếu giữa hai bên...

Sử sách còn ghi tên
Huyện lệnh Lương: Tống Tựu
Người nghĩa nhân, thấu hiểu
Tài và đức đều hay.

FB: Vô danh Cư sỹ

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Lấy đức báo oán