Thơ: PHÚC ĐỨC THIỂN ĐÀM

Bình luận Vô danh cư sỹ • 16:00, 14/08/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Núi cao bởi đất bồi mới đặng; Biển sâu vì chở nặng trăm sông. Ai mà có đức có nhân; Người dưng yêu mến, Phật Thần đoái thương...

'Biết bao cửa son sinh đói rách
Có nhiều nhà nát nảy công khanh'(1)
Xưa nay những việc dữ - lành
Thảy do nghiệp - đức chuyển thành đó thôi

Núi cao bởi đất bồi mới đặng
Biển sâu vì chở nặng trăm sông
Ai mà có đức có nhân
Người dưng yêu mến, Phật Thần đoái thương...

Có kẻ gặp tai ương bởi ác
Mà quay ra ngơ ngác nào hay
Đổ thừa 'vạ gió tai bay'(2)
Chẳng tin nhân quả trả vay nhãn tiền!

Lại có vị ở hiền gặp nạn
Bị thói đời giả tạm trêu ngươi
Hãy tin quy luật muôn đời:
Mất rồi sẽ được, lẽ Trời công tâm

Trăm năm một kiếp phàm ngắn ngủi
Vui là bao, buồn tủi sẵn nhiều
Muốn cho viên mãn đủ điều
Sống Chân Thiện Nhẫn ắt nhiều phúc âm

Người trọng đức tu tâm mới quý
Khỏi níu ràng phiền lụy thế gian
An nhiên tự tại thanh nhàn
Xả buông chấp trước thênh thang lối về

Thánh Nhân giảng sáng nghe Phật Pháp
Chiều chẳng lo nhắm mắt xuôi tay(3)
Nhắn ai trăn trở đêm ngày:
Pháp Luân Đại Pháp(4) truyền ngay cõi trần...

FB: Vô danh cư sỹ
__________________
(1) Cổ ngữ Phương Đông.
(2) Thành ngữ dân gian có câu: 'Tai bay vạ gió'.
(3) Cổ huấn - nguyên văn, Thánh Nhân giảng: "Triêu văn Đạo, tịch khả tử hỹ!" [Cũng có bản ghi: "Triêu văn Đạo tịch khả tử".] - Diễn giải câu chữ bề mặt là: "Sáng nghe Đạo, tối chết cũng yên lòng!"
(4) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: PHÚC ĐỨC THIỂN ĐÀM