Thơ: Vía Thần Tài

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay ngày vía Thần Tài,
Vàng lên vàng xuống đến hai ba lần.
Nhiều người đứng ngó tần ngần,
Mong sao mua được vài phân đem về.

Có người mua số đánh đề,
Chỉ mong lộc đến, chẳng hề làm chi.
Ước tiền cứ đến chẳng đi,
Suốt năm, suốt tháng ít khi phải làm.

Hỏi rằng có phải là tham?
Không tu, tích đức chỉ ham tiền tiền.
Trời xa linh ứng rất thiêng,
Trợ người đức độ, muộn phiền sẽ qua.

Phải chăng biết sống thật thà,
Chuyên cần làm lụng, không tà, chẳng tham.
Chăm lo, chăm nghĩ, chăm làm,
Lộc tự khắc đến, chẳng tham, chẳng cầu.

Phúc phần nào có sai đâu,
Đức kia chẳng tích, phận sầu trách ai?
Tay làm hàm mới có nhai,
Thiện tâm, nỗ lực, Thần Tài đến bên!

Hoa Long

 

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Vía Thần Tài