Vance Voetberg

Vance Voetberg

 
Vance Voetberg là nhà báo tự do của The Epoch Times có trụ sở tại Tây Bắc Thái Bình Dương. Anh ấy có bằng Cử nhân Báo chí và mong muốn cập nhật những tin tức liên quan đến sức khỏe một cách trung thực, truyền cảm hứng.