TP.HCM bỏ quy định đóng cửa dịch vụ ăn uống trước 22h hằng ngày

Giúp NTDVN sửa lỗi

TP. HCM tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động theo cấp độ dịch đến hết ngày 31/12; đồng thời bỏ quy định phải kết thúc hoạt động trước 22h hằng ngày.

Ngày 3/12, UBND TP. HCM Phan Thị Thắng đã có công văn khẩn về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống sau khi xem xét đề xuất của Sở Công Thương thành phố.

Theo đó, UBND TP. HCM tiếp tục cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12 và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, các cơ sở phải đáp ứng quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Hàng quán được hoạt động theo từng cấp độ dịch. Đối với địa bàn cấp độ 1 (nguy cơ thấp) và cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới.

Đối với địa bàn cấp độ 3 (nguy cơ cao), cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn, uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Với địa bàn cấp độ 4, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn, uống tại chỗ.

Như vậy, theo quyết định mới này, chính quyền TP. HCM không còn giới hạn thời gian hoạt động đến 22h.

Trước đó, ngày 16/11, UBND TP. HCM quy định chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến hết ngày 30/11. Trong đó, yêu cầu các cơ sở phải đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; các cơ sở đóng cửa trước 22h hằng ngày

UBND TP. HCM giao Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ đồ uống có cồn; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm gửi Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất UBND TP. HCM.


TP.HCM bỏ quy định đóng cửa dịch vụ ăn uống trước 22h hằng ngày