Thơ: Phép màu Thiên Chúa

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 09:24, 14/12/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đánh giặc bước đầu không dùng roi; Thử dùng pháp lý để mà coi. Mà sao pháp trị từ chối trị; Thì đành tương kế tựu kế thôi.

Tâm nguyện cầu, nguyện cầu ngày đêm
Ý chí trong ta mãi vững bền
Lương tri kết nối vô điều kiện
Phép màu Thiên Chúa sẽ bừng lên

Xứ sở Cờ Hoa rất diệu kỳ
Tự do hạnh phúc chẳng ai bì
Lẽ nào lại mất vào tay giặc
Nhận diện giặc rồi, đuổi giặc đi

Đánh giặc bước đầu không dùng roi
Thử dùng pháp lý để mà coi
Mà sao pháp trị từ chối trị
Thì đành tương kế tựu kế thôi

Tát cạn đầm lầy Washington
Phải dùng quyền lực lẽ hiển nhiên
Giặc kia mù quáng không hay biết
Quỷ ma nào nạt được Thần Tiên

Trump có tinh thần Washington
Vị Cha lập quốc luôn ở bên
Là người đại nhẫn và đại khí
Ắt làm đất nước được bình yên 

Chiến thắng vẹn toàn ngày không xa
Vĩnh viễn không còn bóng quỷ ma
Vĩnh viễn niềm tin nơi Thiên Chúa
Vĩnh viễn trường tồn xứ Cờ Hoa

Ngày 13 tháng 12 năm 2020
Hoàn thiện ngày 15 tháng 15 năm 2020

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: Phép màu Thiên Chúa