Dự ngôn Lưu Bá Ôn (P-2 ): Kiếp nạn như thế nào, nhân loại sau kiếp nạn ra sao?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong những dự ngôn lịch sử lưu lại đến nay thì dự ngôn rõ ràng nhất, chính xác nhất về những sự kiện lớn xảy ra ngày nay chính là 3 dự ngôn lớn của Lưu Bá Ôn.

Đó là Bia ký Lưu Bá Ôn núi Thái Bạch, Bia văn tháp Kim Lăng và Thôi bi đồ. Giải mã 3 dự ngôn này có thể hiểu những đại sự đã, đang và sẽ diễn ra.

Tiếp theo Phần 1 Khi nào đại dịch hết, ĐCSTQ sụp đổ và Đài Loan thống nhất?

6. Bao nhiêu người chết trong đại kiếp nạn?

Trong Bia ký Lưu Bá Ôn có viết: “Bần giả nhất vạn lưu nhất thiên, phú giả nhất vạn lưu nhị tam” (Người nghèo 1 vạn lưu lại 1 nghìn, người giàu 1 vạn lưu lại 2, 3); và “Cửu sầu thi thể vô nhân kiểm” (Nỗi ưu sầu thứ 9 là thi thể không có người thu nhặt).

Có thể thấy số lượng người chết vô cùng nhiều, 10 người chỉ có 1 người may mắn sống sót.

Trong Thôi bi đồ cũng nói: “Lộ đồ nhân tử vô số, nhất vạn chi trung tử cửu thiên” (Đường xá người chết nhiều vô số, trong một vạn người thì chết 9 nghìn); "Đại địa thập phần nhân tử cửu phần, thập đạo ác nhân vô nhất tồn" (Trái đất 10 phần người chết 9, kẻ thập ác không còn một mống).

Ở đây cũng có thể thấy giống như trên, trong 10 người chỉ có 1 người may mắn sống sót.

Trong Văn bia tháp Kim Lăng có viết:

Phụ mẫu tử, nan mai táng
Đa nương tử, nhi tôn giang
Vạn vật đồng tao kiếp
Trùng nghĩ diệc tao ương

Nghĩa đen:

Cha mẹ chết, khó mai táng
Ba má mất, cháu con khiêng
Vạn vật cùng kiếp nạn
Sâu kiến cũng tai ương

Đoạn này tuy không trực tiếp nói chết bao nhiêu người, nhưng có thể thấy số người chết trong kiếp nạn vô cùng đáng sợ.

Dự ngôn Lưu Bá Ôn: Kiếp nạn như thế nào, nhân loại sau kiếp nạn ra sao?
Đường xá người chết nhiều vô số, trong một vạn người thì chết 9 nghìn. (Ảnh miền công cộng)

7. Sau khi kiếp nạn qua đi, tương lai nhân loại sẽ như thế nào?

Dường như tất cả các dự ngôn đều trùng hợp khi nói rằng: Sau khi bước qua kiếp nạn (sau năm 2025) thì nhân loại sẽ khôi phục lại đạo đức, khai sáng một thế giới mới hạnh phúc, tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử. Nền văn minh cũ đến thời điểm đó sẽ kết thúc, nền văn minh nhân loại hoàn toàn mới sẽ mở ra, nhân loại sẽ tiến vào một thế giới, một kỷ nguyên hoàn toàn mới tốt đẹp không gì sánh nổi.

Trong dự ngôn của người Maya cũng ghi chép rằng, nhân loại chúng ta sẽ bước vào "thời kỳ canh tân trái đất" (Earth Regeneration Period), hệ Mặt trời sau khi trải qua "Đại chu kỳ" 5125 năm (năm 3113 TCN đến ngày cuối cùng năm 2012) trong hệ Ngân hà, mặt trời sẽ hoàn toàn trùng hợp với điểm giao thoa giữa Hoàng đạo (Ecliptic) và Xích đạo (Equator) của hệ Ngân hà, từ thời điểm đó trở đi, trái đất sẽ bước ra khỏi phạm vi của quang tuyến Ngân hà để bước vào một giai đoạn mới "đồng bộ với hệ Ngân hà".

Trong thời kỳ này, trái đất, nhân loại sẽ được "tịnh hóa", "canh tân", sau đó tiến vào một nền văn minh mới, hoàn toàn không có liên quan gì đến nền văn minh lần này của nhân loại chúng ta, sẽ mở ra một kỷ nguyên nhân loại mới. Thời điểm hiện tại chính là thời điểm then chốt kỷ nguyên nhân loại mới, nền văn minh mới đang thay thế.

Trong Bia ký Lưu Bá Ôn viết: "Thượng nguyên giáp tý đáo, nhân nhân ha ha tiếu" (Thượng nguyên Giáp tý đến, người người cười ha hả); "Vấn tha tiếu thập ma? Nghênh tiếp tân địa chủ" (Hỏi họ cười cái gì? Nghênh đón chủ trái đất mới); "Thượng quản tam xích nhật, dạ vô đạo tặc nạn" (Trên quản mặt trời ba thước, đêm không có nạn trộm cướp).

"Thượng nguyên Giáp tý" là chỉ kỷ nguyên nhân loại mới. "Thượng nguyên Giáp tý" tiếp theo là năm 2044. Sau khi đại kiếp nạn kết thúc (năm 2025), có khả năng còn "thời kỳ quá độ" khoảng 20 năm, nhân loại khôi phục lại truyền thống, đạo đức, chánh tín, đạo đức nhân loại sẽ vượt qua thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử.

nhân loại khôi phục lại truyền thống, đạo đức, chánh tín, đạo đức nhân loại sẽ vượt qua thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử.
Nhân loại khôi phục lại truyền thống, đạo đức, chánh tín, đạo đức, nhân loại sẽ vượt qua thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. (Ảnh: Pixabay)

Bước qua thời kỳ quá độ, nhân loại sẽ tiến vào thế giới hoàn toàn mới hạnh phúc không gì sánh bằng, khai sáng nền văn minh nhân loại và kỷ nguyên hoàn toàn mới. Sau khi nhân loại vượt qua đại kiếp nạn bước vào kỷ nguyên mới, người người đều mừng vui dậy trời đất, hạnh phúc vô cùng.

Trong dự ngôn còn đề cập đến trong kỷ nguyên mới sắp đến, trên trời, dưới đất đều tuân theo giáo hóa của Đại Thánh nhân, nhân loại khôi phục truyền thống, đạo đức, và vượt qua thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử nhân loại, xã hội hòa ái, hạnh phúc, đêm không đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi.

Mã tiền khóa của Gia Cát Lượng cũng dự ngôn về tình cảnh nhân loại sau khi vượt qua kiếp nạn như sau:

Hiền bất di dã thiên hạ nhất gia
Vô danh vô đức quang diệu Trung Hoa

Nghĩa đen:

Người hiền không bị bỏ rơi, thiên hạ một nhà
Vô danh vô đức, rạng rỡ Trung Hoa.

Hai câu này ý nói người người đều tương thân tương ái, người hiền tài không còn phải vào rừng núi ở để tránh xa thế tục. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có nói "Thượng đức bất đức", nghĩa là "Đức cao nhất là không thấy có đức". Do đó "Vô danh vô đức" cũng có nghĩa như vậy, xã hội nhân loại đạt đến đạo đức rất cao, ai cũng coi là tự nhiên nên không thấy đó là "đức". 

Trong Thôi bối đồ của Viên Thiên Cang cũng có dự ngôn như vậy, tượng sấm thứ 59 có viết:

"Vô thành vô phủ, vô nhĩ vô ngã, thiên hạ nhất gia trị trăn đại hóa".

Nghĩa đen: Không thành trì không quan phủ, không phân biệt anh, tôi, thiên hạ một nhà, trị sửa, giáo hóa ngày càng thịnh trị.

Những dự ngôn khác nhau đều trùng hợp đã chỉ rõ, sau khi nhân loại vượt qua đại kiếp nạn sẽ bước vào một thời kỳ đạo đức nâng cao, đạo đức nhân loại sẽ nâng cao đến mức rất cao, khi đó, xã hội nhân loại tốt đẹp và hạnh phúc, thiên hạ một nhà, ngoài đường không nhặt của rơi, tối ngủ không đóng cửa nhà, người người đều hạnh phúc vui vẻ vô cùng.

sau khi nhân loại vượt qua đại kiếp nạn sẽ bước vào một thời kỳ đạo đức nâng cao, đạo đức nhân loại sẽ nâng cao đến mức rất cao
sau khi nhân loại vượt qua đại kiếp nạn sẽ bước vào một thời kỳ đạo đức nâng cao, đạo đức nhân loại sẽ nâng cao đến mức rất cao. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Trong Bia ký Lưu Bá Ôn còn nói: "Nhược đắc quá liễu đại kiếp niên, tài toán thế gian bất lão Tiên" (Nếu qua được năm đại kiếp nạn thì mới được coi là ông Tiên bất lão chốn thế gian)

Nếu nhân loại vượt qua đại kiếp nạn thì sẽ bước vào tương lai tốt đẹp hạnh phúc, người bước đến tương là đều là có phúc phận lớn, giống như Thần Tiên vậy. Nhân gian tương lai có thể sẽ có các Thần tích hiển hiện, giống như thời kỳ con người và Thần cùng tồn tại thời thượng cổ.

Trong Thôi bi đồ cũng nói:

"Đãn đẳng kim kê khiếu, thiên hiểu thiên môn khai, tỵ niên sửu quá dần sơ, kim kê tô tỉnh vị chi thiên hiểu, chính cá Trung Hoa đại địa kim kê song lập, tứ hương quy lục Thần Châu xuất chân Thần"

Nghĩa đen: Chỉ đợi đến khi gà vàng gáy, trời sáng cổng Trời mở, năm Tị Sửu qua, đầu năm Dần, gà vàng thức tỉnh gọi là trời sáng, chính là gà vàng mảnh đất Trung Hoa đứng 2 chân, người (Trung Hoa) tứ phương trở về mảnh đất Thần Châu, xuất hiện Thần chân thực.

"Thập phương bách quốc Pháp luân huy, phổ thiên đồng khánh, thời hạn mãn".

Nghĩa đen: 

Mười phương trăm nước Pháp Luân rực sáng, khắp trời cùng mừng vui, thời hạn đã hết.

Mười phương trăm nước Pháp Luân rực sáng, khắp trời cùng mừng vui, thời hạn đã hết.
Mười phương trăm nước Pháp Luân rực sáng, khắp trời cùng mừng vui, thời hạn đã hết. (Ảnh: Shenyun.com)

"Pháp tử quy thập phương thiên quốc, hồi đầu giả tại địa vi nhân, tại ngạn giả đồng đăng thập vạn bát thiên tự".

Nghĩa đen: Pháp tử trở về 10 phương Thiên quốc, người quay đầu ở dưới đất làm người, người trên bờ cùng lên 10 vạn 8 ngàn chùa.

Trong Thôi bi đồ nói sau kiếp nạn, thế giới nhân loại mới "cổng Trời mở", "Thần Châu xuất hiện Thần thực sự", có thể cũng là chỉ khi đó trên trái đất thực sự xuất hiện các Thần tích, con người và Thần cùng tồn tại. 

Còn nói "Mười phương trăm nước Pháp Luân rực sáng", "Pháp tử trở về 10 phương Thiên quốc", đồng thời còn nói "người quay đầu ở dưới đất làm người, người trên bờ cùng lên 10 vạn 8 ngàn chùa", đó chính là nói về những người vốn ban đầu phỉ báng Đại Thánh nhân và Đại Pháp cứu thế, sau này minh bạch chân tướng, quay đầu sám hối, gọi là người quay đầu. Người như thế này sẽ bình an vượt qua kiếp nạn, được lưu giữ lại làm nhân loại hạnh phúc của thế giới mới. 

Những người vẫn luôn chấp nhận Đại Thánh nhân và Đại Pháp cứu thế, gọi là người ở trên bờ. Bộ phận người này trong thế giới mới tương lai sẽ bước vào tu luyện trong Đại Pháp cứu thế mà Đại Thánh nhân đã truyền, cuối cùng đều có thể sẽ viên mãn trở về Thiên quốc trong dự ngôn là nói như thế.

Bài viết này tác giả tổng hợp các dự ngôn lớn, giải nghĩa sau khi nó ấn chứng, chỉ là tham khảo. Thời gian của các dự ngôn sau năm 2012 có thể đã có những thay đổi, nhưng về đại thể có thể không biến đổi. Các nhà tiên tri đã để lại các loại dự ngôn trong lịch sử có thể là để cảnh báo nhân loại hiện nay, để nói cho chúng ta biết những nguy hiểm mà nhân loại phải đối diện, và cho biết nếu vượt qua đại kiếp nạn này thì sẽ bước vào một tương lai tươi sáng, tốt đẹp.

(Hết)

Trung Dung

Theo Lý Đạo Chân - SecretchinaBÀI CHỌN LỌC

Dự ngôn Lưu Bá Ôn (P-2 ): Kiếp nạn như thế nào, nhân loại sau kiếp nạn ra sao?