Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 6): Cây Thần Phù Tang - Tam Tinh Đôi và Thái Dương Thần Điểu.

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chương trước chúng tôi đã giải mã Thần thoại Cộng Công giận húc Bất Chu Sơn cùng Nữ Oa vá Trời, chương này sẽ giải mã Thần thoại Phù Tang Thần Thụ và Thái Dương Thần Điểu.

Xem lại

Tìm chìa khóa không gian chiều cao (P-5): Tìm núi Bất Chu, khám phá mật mã Nữ Oa vá Trời

Gần đây di chỉ Tam Tinh Đôi ở Tứ Xuyên lại được khai quật, dẫn đến sự quan tâm của toàn thế giới. Trong các văn vật xuất lộ ở di chỉ Tam Tinh Đôi, nổi tiếng nhất là Thần Thụ bằng đồng xanh và Thái Dương Thần Điểu, sự xuất hiện của chúng đã làm thế giới chấn động, cũng là ấn chứng cho những ghi chép trong "Sơn Hải Kinh". Truyền thuyết Phù Tang Thần Thụ và Thái Dương Thần Điểu được ghi chép sớm nhất trong "Sơn Hải Kinh".

Nói rằng, một vị thê tử của Thiên Đế tên gọi Hi Hòa, bà sinh được 10 Thái Dương (Mặt Trời), vào lúc một vị tên là Cam Uyên đang tắm gội cho Thái Dương. Cam Uyên ở đó, địa phương Thang Cốc, cũng gọi là Dương Cốc, đây là nhà của Thái Dương. Nơi Thang Cốc mọc lên một cây Thần cự đại, gọi là Phù Tang, 10 Thái Dương đều ở trên cây Thần Phù Tang. Cây Thần có 10 cành, mỗi Thái Dương ở một cành, một Thái Dương ở trên, 9 Thái Dương ở dưới. Mỗi ngày đều có một Thái Dương cưỡi Thái Dương Thần Điểu đến nhân gian trực ban, còn Thái Dương đang trực lại cưỡi Thần Điểu quay về. Như vậy 10 Thái Dương luân lưu  trực ban, 10 ngày một vòng. Một vị thê tử khác của Thiên Đế là Thường Hi, Bà sinh được 12 Nguyệt Lượng (Mặt Trăng), cũng hàng ngày tắm gội cho Mặt Trăng.

Chương trước chúng tôi đã giải mã Thần thoại Cộng Công giận húc Bất Chu Sơn cùng Nữ Oa vá Trời, chương này sẽ giải mã Thần thoại Phù Tang Thần Thụ và Thái Dương Thần Điểu.

Đứng trên Địa Cầu chúng ta, cũng là đứng trong Thái Dương hệ, Thái Dương là nguồn năng lượng, là hạch tâm của Thái Dương hệ, làm vạn vật trên đại địa sinh trưởng, phong thủy tuần hoàn.

Chương trước chúng ta đã nói, 10 Thiên Can là 10 đại mạch lạc liên tiếp Thái Dương hệ với Ngân Hà hệ, năng lượng của Thái Dương hệ bắt nguồn từ Ngân Hà hệ. Năng lượng từ Vũ Trụ cao tầng sau khi lưu nhập Ngân Hà hệ thông qua 10 Thiên Can rót vào Thái Dương hệ, Thái Dương là điểm tiếp nhận năng lượng của Thái Dương hệ, sau đó lại thông qua 12 Địa Chi đưa năng lượng đến Địa Cầu, thúc đẩy thế giới nhân loại chúng ta vận chuyển.

Thái Dương là nguồn năng lượng, là hạch tâm của Thái Dương hệ, làm vạn vật trên đại địa sinh trưởng, phong thủy tuần hoàn. (Ảnh: Pixabay)

Trong tôn giáo nói, nhân loại chúng ta là ở trong Tam Giới, Tam Giới là một thể hệ thời không bàng đại, là thời không cao tầng, bao hàm rất nhiều tầng thời không khác nhau, thế giới nhân loại chúng ta chỉ là một thời không trong đó. Như tôn giáo có nói Tam Giới bao gồm 9 tầng Trời hoặc 33 tầng Trời… là chỉ Tam Giới bao hàm nhiều chiều thời không, là thể hệ thời không rộng lớn.

Phạm vi của Tam Giới đối ứng với phạm vi của Thái Dương hệ. Nhân thể là không gian cao tầng, Địa Cầu, Thái Dương hệ, Ngân Hà hệ, Vũ Trụ, v.v. đều là thời không cao tầng, mà tầng diện càng lớn thì tầng thời không càng cao. Ở nơi không gian ba chiều thời không thấp nhất của chúng ta thì không nhìn được sự tồn tại của các thời không khác, nếu nhìn thấy Địa Cầu, Thái Dương hệ ở thời không khác, thì sẽ thấy rằng đó là thế giới mỹ diệu rộng lớn vô tỷ, thế giới nhân loại chúng ta không thể so sánh. Trong "Kinh Thánh" nói ban đầu Adam và Eva cư trú nơi “Vườn Địa Đàng”, trong Kinh Phật còn nói nhân loại lúc ban sơ sinh sống ở “Quang âm Thiên”, hai nơi đó đều trên Địa Cầu, Thái Dương hệ nhưng ở thời không cao tầng, nay vẫn tồn tại ở đó, chỉ là nhân loại rơi rớt xuống, không trở về nơi đó được.

Cho nên nói Thái Dương hệ là không gian cao tầng, các tầng khác nhau của nó nằm trong các tầng khác nhau của Tam Giới. Nên không phải rằng vượt khỏi Thái Dương hệ là vượt thoát Tam Giới, ví dụ vệ tinh của chúng ta, cho dù đã bay ra khỏi Thái Dương hệ, nhưng vẫn ở trong Tam Giới, vẫn trong thời không của nhân loại. Bởi vì nó vẫn không bay ra khỏi thời không ba chiều của nhân loại chúng ta, chỉ có siêu xuất khỏi phạm vi của thời không Tam Giới, thì mới được gọi là ra khỏi Tam Giới.

Trong Phật Giáo còn nói, Vũ Trụ chúng ta có một ngọn núi cự đại vô tỷ gọi là núi Tu Di, bốn mặt Tu Di sơn phân bố bốn Đại Bộ Châu. Chúng ta ở Thái Dương hệ, Tam Giới thuộc phạm vi Nam Thiệm Bộ Châu, ba Châu Bộ còn lại đều ở xa ngoài Tam Giới. Đối với nhân loại chúng ta mà nói, núi Tu Di là bàng đại vô cực, đừng nói Thái Dương hệ, ngay cả Ngân Hà hệ so với Tu Di sơn cũng như một hạt bụi cõi trần. Những cõi đó nằm ở không gian chiều cao ngoài Tam Giới, người trần mắt thịt chúng ta nhìn không thấy được, chỉ có đến tầng thứ đó mới nhìn thấy được.

Bây  giờ chúng ta quay lại với Thần thoại cây Thần Phù Tang và 10 Thái Dương trong "Sơn Hải Kinh".

Trong “Sơn Hải Kinh” có ghi chép về một nơi thần kỳ, gọi là Phù Tang (Ảnh chụp màn hình video)
Trong “Sơn Hải Kinh” có ghi chép về một nơi thần kỳ, gọi là Phù Tang (Ảnh chụp màn hình video)

Trong Thần thoại nói 10 Thái Dương, không phải nói Thái Dương có 10 vị, mà là chỉ 10 Thiên Can, Thái Dương là nguồn năng lượng của Thái Dương hệ, mà năng lượng của Thái Dương là được đưa tới từ hệ Ngân Hà thông qua 10 đại mạch lạc là 10 Thiên Can, cung cấp năng lượng cho toàn bộ Thái Dương hệ.

Nên cũng nói, 10 Thái Dương là 10 Thiên Can, vì năng lượng của Thái Dương đến từ 10 mạch lạc này.

Vì sao nói 10 Thái Dương thay nhau trực ban? Học qua Trung Y thì đều biết trong đó có một lý luận gọi là “Tý Ngọ lưu chú”. 12 mạch lạc chủ yếu của nhân thể gọi là “12 chính kinh”, 12 chính kinh này cũng luân lưu trực ban. Chúng ta đã biết, một ngày đêm phân làm 12 thời thần, mà 12 thời thần vừa vặn đối ứng với 12 chính kinh, cũng nói mỗi thời thần có một mạch lạc trực ban. Mỗi ngày khi tới thời thần đó thì mạch lạc tương ứng sẽ hoạt động mạnh, năng lượng trong đó sẽ rất hưng thịnh. Ví dụ giờ Tý (23:00~1:00), đối ứng 12 kinh là Đảm kinh (Đảm: mật), đến giờ này Đảm kinh sẽ hoạt động mạnh, năng lượng trong mạch rất mạnh, ngủ sâu giờ này có tác dụng bồi dưỡng Mật. Vào giờ Thìn (7:00~9:00) đối ứng là Vị kinh (Vị: dạ dày), giờ này năng lượng nhân thể rót vào Vị kinh, Vị kinh lúc này hoạt động mạnh, lúc này ăn sáng ngon có tác dụng dưỡng Vị. Đây là học thuyết “Tý Ngọ lưu chú” trong Trung Y, chứng minh rõ các mạch trong nhân thể luân lưu trực ban, dựa trên cơ lý này để dưỡng sinh trị bệnh. Mạch lạc của tự nhiên thể, Thái Dương hệ, Ngân Hà hệ cũng là như vậy, bởi vì nhân thể, tự nhiên, Vũ Trụ cũng là đối ứng, là một thể toàn tức, cho nên mạch lạc của tự nhiên thể cũng luân phiên trực thủ. 10 Thái Dương luân lưu xuống thế gian trực ban, cũng là 10 Đại Thiên can luân phiên trực thủ, luân lưu dẫn nhập năng lượng từ hệ Ngân Hà vào Thái Dương hệ.

Cùng đạo lý như vậy, chủ long mạch của Địa Cầu (12 Địa Chi) cũng luân lưu trực thủ, như vậy 10 Thiên can và 12 Địa chi như hai bánh răng ăn khớp, đối ứng liên tiếp, làm năng lượng trong Thiên Địa tiến hành Đại Tuần Hoàn, đây là đại tuần hoàn Thiên Can Địa Chi, cũng là Thiên Địa đại tuần hoàn Chu Thiên trong thế giới nhân loại, thúc đẩy vạn sự vạn vật sinh trưởng luân hồi.

Thời cổ gọi 10 ngày là một “Tuần” (), một tháng có 03 tuần. Văn tự Trung Hoa có nội hàm rất sâu sắc, chúng ta hãy xem cấu tạo chữ “Tuần”: gồm hai chữ “Bao” và “Nhật” (+日) tổ thành. Chữ “Bao” biểu thị một vòng tuần hoàn, chữ “Nhật” biểu thị năng lượng Thái Dương, là năng lượng của 10 Thiên Can. Từ cấu tạo chữ có thể nhìn thấy, “Tuần” là một vòng tuần hoàn của năng lượng Thái Dương, cũng là năng lượng 10 Thiên Can luân phiên dẫn nhập tuần hoàn Thái Dương hệ, như trong Thần thoại nói, 10 Thái Dương mỗi ngày thay nhau luân lưu trực ban ở thế gian, 10 ngày một vòng.

Trong Thần thoại còn nói, mỗi ngày đều có một Thái Dương Thần Điểu cõng một Thái Dương đến nhân gian trực ban. Thái Dương Thần Điểu là gì vậy?

Năng lượng “Khí” của nhân thể, nó có hình tượng, mang theo tín tức sinh mệnh của một người, bất kỳ một tế bào nào đều mang theo đủ toàn bộ tín tức của nhân thể, ở thời không khác có thể triển hiện hình tượng của cá nhân ấy. Theo chỗ hiểu ở tầng thứ cá nhân, Thái Dương Thần Điểu là hình tượng năng lượng của 10 Thiên Can, cũng là năng lượng của Thái Dương ở thời không cao tầng triển hiện ra hình tượng là Thái Dương Thần Điểu, nhưng nhân loại chúng ta nhìn không ra chân tướng. Mọi người đều nghe qua câu chuyện Thần thoại Ngưu Lang, Chức Nữ, nói mỗi năm vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch, đàn  chim Hỷ Thước bay lên Trời cao kết thành cây cầu nối hai bờ Ngân Hà để cho Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau. Ngưu Lang, Chức Nữ là hai ngôi sao ở hai bờ Ngân Hà, cầu Hỷ Thước nối hai bờ thực ra chính là mạch lạc liên thông, làm năng lượng vận chuyển qua Ngân Hà, bao quanh hệ Ngân Hà làm thành tuần hoàn Đại Chu Thiên. Cho nên Thước ở đây không phải là Hỷ Thước chốn nhân gian, mà là Thần Điểu ở không gian cao tầng, là hình tượng năng lượng của hệ Ngân Hà triển hiện tại không gian cao tầng. Thái Dương Thần Điểu cũng như vậy, là hình tượng năng lượng của Thái Dương hệ triển hiện ở cao tầng thời không.

Luyện qua nội gia công pháp đều biết, khi đả tọa nhập định, đều yêu cầu lưỡi để hàm trên, gọi là bắc cầu Hỷ Thước, để Ngưu Lang, Chức Nữ tương hội. Đối ứng với nhân thể, Ngưu Lang là mạch Đốc, thuộc Dương, là mạch Dương tổng của nhân thể; Chức Nữ là mạch Nhâm, thuộc Âm, là mạch Âm tổng của nhân thể. Khoang miệng là rỗng, không có mạch lạc, hai mạch Nhâm Đốc đứt đoạn ở đây, do vậy cần để lưỡi hàm trên bắc cầu, làm năng lượng nhân thể tuần hoàn Chu Thiên.

Luyện qua nội gia công pháp đều biết, khi đả tọa nhập định, đều yêu cầu lưỡi để hàm trên, gọi là bắc cầu Hỷ Thước, để Ngưu Lang, Chức Nữ tương hội. (Ảnh: Pixabay)

Đạo gia tu luyện có một quá trình, trước tiên cần thông Tiểu Chu Thiên, sau đó thông Đại Chu Thiên, sau cùng từng bước từng bước vượt thoát khỏi không gian nhân loại và Tam Giới, đắc Đạo viên mãn. Đại Chu Thiên, Đạo gia gọi là Tý Ngọ Chu Thiên, cũng gọi Hà Xa Vận Chuyển hoặc Càn Khôn Vận Chuyển.

Hà, chỉ Thiên Hà, cũng là Ngân Hà hệ. Xa, là ban vận. Hà Xa Vận Chuyển, là đại ban vận năng lượng vượt qua hệ Ngân Hà, làm năng lượng bao quanh hệ Ngân Hà tiến hành Chu Thiên đại vận chuyển, cũng là tương hội Ngưu Lang, Chức Nữ. Nhân thể thông đại Chu Thiên, tu luyện đến một tầng thứ nhất định, thì có thể vượt khỏi năng lượng của Thái Dương hệ, trực tiếp tiến nhập vào tuần hoàn cao tầng Ngân Hà hệ, để đề thăng năng lượng nhân thể, không ngừng đột phá thời không, cuối cùng vượt ra khỏi các tầng thời không của Thái Dương hệ, ra ngoài Tam Giới, đắc Đạo viên mãn.

Cho nên, nhân thể, tự nhiên, Vũ Trụ là tầng tầng đối ứng liên tiếp, thời thời khắc khắc trao đổi năng lượng, lưu thông tuần hoàn. Tuần hoàn năng lượng của nhân thể ở thời không sở tại liên thông với tuần hoàn Chu Thiên, cần dựa vào năng lượng tuần hoàn Chu Thiên mà duy trì sinh mệnh, là một vòng nhỏ trong đó, tất cả đều nằm trong đây, trong tuần hoàn Chu Thiên mà sinh tồn phát triển, luân hồi chuyển diệt, là một tế bào trong một tầng diện của tự nhiên thể. Khi người ta thông qua tu luyện vượt qua khỏi thời không sở tại, ra khỏi tuần hoàn Chu Thiên sở tại, sẽ không cần đến năng lượng của thời không tầng này để duy trì sinh mệnh nữa, không còn tuần hoàn trong đó nữa, mà là tiến nhập vào tuần hoàn Chu Thiên của thời không cao tầng, trở thành một vòng tuần hoàn trong tuần hoàn Chu Thiên cao tầng, từ đó tiếp nhận năng lượng cao tầng vào nhân thể, trở thành sinh mệnh cao tầng, cứ như vậy mà đề cao tầng thứ.

Chúng ta đã nghe qua chuyện động vật tu luyện thành Yêu, nói động vật sau khi đắc linh khí có thể thành Yêu, thành Ma, họa hại Nhân loại. Động vật do Đại Tự Nhiên sinh ra, chúng không có các chủng tư tưởng, quan niệm hậu thiên phức tạp của Nhân loại, chúng chỉ có bản năng tiên thiên của động vật, thú tính, nên chúng rất gần với Tự Nhiên, dễ trực tiếp câu thông với Tự Nhiên. Khi động vật ở trong một tư thế đặc thù tĩnh lặng trong thời gian dài, ẩn sâu trong hang, dưới đất, ví dụ rắn cuộn tròn đầu đuôi chạm nhau; Cáo, chồn nằm trong hang sâu ở tư thế đặc thù, sau thời gian dài, sẽ có những mạch lạc đặc thù liên kết tạo thành tuần hoàn Chu Thiên, dẫn nhập tuần hoàn của Tự Nhiên thể ở cao tầng, đưa năng lượng cao tầng tuần hoàn trong thân thể, đây là cái ta gọi là đắc “Linh Khí”. Thời gian dài, chúng đắc năng lượng từ Tự Nhiên thể càng nhiều, dần dần đề cao được tầng thứ, dần dần đả khai trí huệ, đồng thời khai mở công năng đặc dị, có thể vượt khỏi thời không tầng thấp, động vật đó đã thành Yêu. Chúng ta thường nghe thấy nói động vật phụ thể, có thể hút lấy tinh khí của người, cũng nghe nói động vật cứ qua một thời gian nhất định cần có một kiếp nạn, vài trăm năm một lần, bởi vì Trời muốn giết chúng, sấm sét giáng xuống. Tại sao Trời lại muốn giết chúng, bởi vì chúng không có Nhân tính, chúng là tà, chúng đắc linh khí sẽ thành yêu ma hại người, nên cứ sau một khoảng thời gian Thiên Thượng lại thanh lý chúng một lần. Lúc đó chúng chạy trốn, cách chủ yếu là làm phụ thể của người, trộm lấy tinh hoa của nhân thể, mượn nhân thể tu luyện thoát qua kiếp nạn. Những người tin chuyện này đều đã nghe qua trong nhân gian, thậm chí có người tự thân có trải nghiệm.

Tiếp sau đây chúng ta tìm hiểu Phù Tang Thần Thụ (cây Thần Phù Tang) là gì?

Tại di chỉ Tam Tinh Đôi nổi tiếng thế giới ở Tứ Xuyên, từng khai quật được cây thần bằng đồng và chim Thần Thái Dương, điều này đã gây chấn động và ấn chứng những điều ghi chép trong "Sơn Hải Kinh". (Nguồn ảnh: Siyuwj / wiki / CC BY-SA 4.0)
Tại di chỉ Tam Tinh Đôi nổi tiếng thế giới ở Tứ Xuyên, từng khai quật được cây thần bằng đồng và chim Thần Thái Dương, điều này đã gây chấn động và ấn chứng những điều ghi chép trong "Sơn Hải Kinh". (Nguồn ảnh: Siyuwj / wiki / CC BY-SA 4.0)

Hình tượng của mạch lạc là hình cây, cũng có thể nói từ không gian cao tầng nhìn là hình cây, một mạch lạc thể hệ cự đại là một Thần Thụ cự đại vô tỷ, đây không phải là so sánh mà là chân thực tồn tại. Trong Thần thoại của nhiều quốc gia đều nhắc đến Thần Thụ, ví dụ ở Trung Quốc có Phù Tang thụ, Kiến Mộc, Nhược Mộc, thế giới cây trong Thần thoại Bắc Âu, cây Sinh Mệnh trong "Thánh Kinh", v.v. kỳ thực đó chính là thể hệ mạch lạc của Vũ Trụ ở các tầng thời không khác nhau, sẽ giải thích với độc giả ở phần sau.

Phù Tang Thần Thụ là thể hệ mạch lạc liên tiếp Ngân Hà hệ và Thái Dương hệ, cự đại vô cùng, rễ nằm trong không gian cao tầng của hệ Ngân Hà, 10 cành lớn kết nối Thái Dương hệ, luân lưu vận chuyển năng lượng cao tầng từ Ngân Hà hệ vào Thái Dương hệ, là 10 Thiên Can.

Năng lượng ở tầng rất cao của Vũ Trụ thông qua lỗ đen ở trung tâm Ngân Hà hấp thụ, chuyển hóa xong, rót vào hệ Ngân Hà, sau đó được Phù Tang Thần Thụ hấp thụ chuyển hóa thành năng lượng tầng thấp cho Thái Dương hệ hấp thụ, thông qua 10 Thiên Can, luân lưu rót vào Thái Dương hệ, sau lại tiếp tục kết nối ăn khớp với 12 Địa Chi đưa năng lượng chảy vào Đại Địa, hoặc liên tiếp với mạch lạc của các hành tinh khác, chảy vào các tầng thời không. Đây là những điều ở tầng thứ cá nhân biết về diện mục của Phù Tang Thần Thụ.

Giờ chúng ta bàn về 12 Mặt Trăng. Chúng chính là 12 Địa Chi, là 12 mạch chủ của Đại Địa, nhưng tại sao lại gọi là Mặt Trăng?

Mặt Trăng với 12 Địa Chi của Địa Cầu vận hành đồng bộ, bảo hộ Địa Cầu, đồng bộ xoay quanh Đại Địa vận hành, bảo hộ Đại Địa tuần hoàn Chu Thiên. Cũng nói vận hành của Mặt Trăng là đối ứng với 12 Địa Chi, như vậy 12 Mặt Trăng chính là 12 Địa Chi.

Phần trên chúng ta đã nói, Địa Cầu là một sinh mệnh thể cự đại, người có hô hấp, Địa Cầu cũng có hô hấp. Hiện nay các khoa học gia phát hiện một hiện tượng kỳ quái của Địa Cầu, gọi là Triều Tịch.

Đó là nước biển theo thời gian,có tính chu kỳ mà lên xuống. Sống bên bờ biển đều biết, mỗi ngày nước biển đều dâng lên vào thời gian cố định, cũng rút xuống vào thời gian cố định, không sai chút nào, ngàn năm bất biến. Đồng thời mực nước lên xuống của Thủy triều lại biến hóa mỗi ngày, tuân theo một quy luật hằng định. Triều cường mỗi tháng đều cùng một thời gian cố định, nước rút cũng ở cùng thời gian cố định, đồng thời mỗi ngày cao độ của Thủy triều cùng theo quy luật cố định, không sai một chút, hoàn toàn đồng bộ với chu kỳ Mặt Trăng tròn khuyết.

Không chỉ nước biển có triều tịch, Lục Địa cũng có hiện tượng triều tịch, cũng có chu kỳ lên xuống biến hóa như nước biển, gọi là Địa Triều. Không khí cũng có hiện tượng Triều Tịch này, gọi là Khí Triều. Hải triều, Địa triều, Khí triều được giới khoa học hiện đại gọi là hiện tượng Triều Tịch.

Biến hóa Triều Tịch của Địa Cầu là hoàn toàn đồng bộ đối ứng với Mặt Trăng, do vậy mà khoa học hiện đại cho là do lực hút Mặt Trăng tạo thành. Kỳ thực không phải, mà là do Địa Cầu hô hấp, là Địa Cầu đang tuần hoàn năng lượng, là do năng lượng của long mạch Đại Địa Chu Thiên vận hành mà tạo ra. Không chỉ Địa Cầu triều tịch, hiện tượng sinh lý của nhân thể, đặc biệt là nữ giới, cũng biến hóa theo chu kỳ Mặt Trăng, là bởi vì năng lượng nhân thể tuần hoàn đối ứng tương liên với năng lượng tuần hoàn của Tự Nhiên thể, đó là nguyên nhân.

Phần trước chúng ta đã nói, người có con mắt Thần bí thứ ba, là con mắt nằm ở không gian cao tầng của thân thể, người tu luyện đến một tầng nào đó, có thể khai mở con mắt này, nhìn được những thứ phàm nhân nhìn không thấy, thấy được Vũ Trụ và thế giới là khác biệt hoàn toàn với thế giới trong mắt người thường, là vô cùng huyền diệu, vô cùng mỹ hảo. Tầng thứ càng cao, thấy càng huyền diệu, càng mỹ hảo, người thường không thể cảm thụ được. Địa Cầu chỉ là một hạt bụi trong Vũ Trụ, mà nhân loại chúng ta chỉ là vi sinh vật nhỏ bé như hạt bụi trên đó, là sinh vật ở tầng thấp nhất trong Vũ Trụ, có gì mà tự đại? chúng ta nên học khiêm tốn, biết kính sợ.

Người viết là một người tu luyện, vốn là kẻ vô tri, tất cả trí huệ đều do Sư Phụ khai mở, trong quá trình nhiều năm tu luyện, theo chỗ hiểu trong tầng thứ của mình, viết ra loạt bài này, hy vọng mọi người trong thời khắc đặc thù của lịch sử có được cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới, Vũ Trụ.

Thái Bình

Theo Lý Đạo Chân - Vision Times

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 6): Cây Thần Phù Tang - Tam Tinh Đôi và Thái Dương Thần Điểu.