GreenMedInfo

GreenMedInfo

 
GreenMedInfo điều tra các vấn đề sức khỏe và môi trường quan trọng nhất trong ngày. Sức khỏe môi trường sẽ được chú trọng đặc biệt. Nghiên cứu chuyên sâu và tập trung của chúng tôi sẽ khám phá nhiều cách mà tình trạng hiện tại của cơ thể con người phản ánh trực tiếp lên trạng thái thực của môi trường xung quanh.