Quốc hội Việt Nam chốt Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Quốc hội Việt Nam khoá XV đã thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 27 thành viên, trong đó có 4 Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sáng nay (28/7), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Việt nam khoá XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021–2026. Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng; 22 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Hiện Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình không tham gia vào Trung ương khóa XIII. Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ 2016-2021.

4 Phó Thủ tướng đương nhiệm còn lại (gồm: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành); dự kiến được phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo - Văn xã.

18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chiều 28/7, Quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang

2. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

8. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

12. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

13. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

14. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

15. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

16. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

17. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

18. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

19. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh

20. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

21. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

22. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Việt Nam Chính trị

Quốc hội Việt Nam chốt Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng