Giới sắc sẽ đem lại phúc báo gì?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhân Tông nghe vậy vẻ mặt lộ vẻ khó xử nhưng vẫn hạ lệnh cho thái giám: “Các mỹ nữ Vương Đức Dụng đem tặng, hãy ban cho mỗi người 300 quan tiền và ngay lập tức đưa bọn họ rời khỏi hoàng cung, khi nào xong việc hãy tới báo cáo”. Nói xong, nước mắt ông nhỏ ròng ròng.

Sắc dục và ăn uống

Con người hiện đại hầu như đã nghiện theo đuổi “ăn uống và sắc dục”, và còn gây ra biết bao hiện tượng hỗn loạn xã hội hỗn loạn, cho tới ngày nay không ai có cách nào giải quyết. Quá chú trọng vào “ăn uống” đã phá hoại nghiêm trọng sản lượng của tự nhiên và lãng phí tài nguyên; quá chú trọng vào “sắc dục” đã tạo nên vô số quan tham háo sắc, và nhiều người đẹp thuần khiết vốn trước đây cuối cùng lại bị ép làm gái mại dâm.

Thế nhưng vào thời cổ đại, có rất nhiều hoàng đế, tướng quân và danh nhân có thể giữ mình trong sạch và cự tuyệt trước cám dỗ của sắc. Làm sao họ có thể làm được như vậy? Tại sao họ phải cự tuyệt cám dỗ của sắc? Sau khi cự tuyệt cám dỗ của sắc, họ nhận được phúc báo gì cho bản thân?

Hoàng đế đoạn tuyệt mỹ sắc

Tống Nhân Tông Triệu Trinh là hoàng đế thứ 4 của nhà Tống, ông trị vì 42 năm và là người nắm quyền lâu nhất trong số các hoàng đế nhà Tống. Bản tính của ông vốn cung kính, cần kiệm, nhân từ, độ lượng. Quan ngự sử Vương Tố từng khuyên can Nhân Tông không nên gần gũi với nữ sắc, Nhân Tông trả lời rằng: "Gần đây, Vương Đức Dụng thực sự có hiến tặng ta mỹ nữ và đang ở trong cung. Ta rất hài lòng. Hãy để ta giữ họ lại nhé".

Vương Tố nói: “Hôm nay thần tới khuyên can vì sợ bệ hạ bị nữ sắc mê hoặc”. Nhân Tông nghe vậy vẻ mặt lộ vẻ khó xử nhưng vẫn hạ lệnh cho thái giám: “Các mỹ nữ Vương Đức Dụng đem tặng, hãy ban cho mỗi người 300 quan tiền và ngay lập tức đưa bọn họ rời khỏi hoàng cung, khi nào xong việc hãy tới báo cáo”. Nói xong, nước mắt ông nhỏ ròng ròng.

Vương Tố nói: "Bệ hạ cho rằng những tấu ngôn của thần là đúng, cũng không cần phải xử lý vội vàng như vậy, vì các nữ nhân đã vào cung rồi, tốt hơn là nên để một thời gian nữa rồi mới điều họ rời cung cho thỏa đáng". Triệu Trinh nói: "Tuy rằng trẫm là đế vương, nhưng cũng coi trọng tình cảm như người thường. Nếu để họ ở lại lâu, vì tình cảm sâu nặng lại sẽ không nhẫn tâm đuổi họ ra khỏi cung".

Có câu nói tán thưởng rằng: “Con người vốn nhân nghĩa, nhân nghĩa có đạo. Con người vốn nhẫn chịu, nhẫn chịu khổ nhẫn chịu vất vả. Nhân Tông nhẫn dục, trên làm dưới học theo, khiến thiên hạ thái bình thịnh thế, nên lấy Nhân là hiệu (miếu hiệu)”.

Hoa, Màu Hồng, Vườn, Thiên Nhiên, Rau, Cây, Cánh Hoa
“Con người vốn nhân nghĩa, nhân nghĩa có đạo. Con người vốn nhẫn chịu, nhẫn chịu khổ nhẫn chịu vất vả. Nhân Tông nhẫn dục, trên làm dưới học theo, khiến thiên hạ thái bình thịnh thế, nên lấy Nhân là hiệu (miếu hiệu)”. (Ảnh: Pixabay)

Thầy thuốc cự tuyệt sắc dục

Trong những năm Gia Hữu triều Tống (1056-1063), Hoàng Tĩnh Quốc làm phán quan Nghi Châu. Một đêm ông tới âm gian địa phủ, Diêm Vương nói: “Nghi Châu có việc tốt, ngươi có biết không?” 

Sau đó, ông lấy cuốn sổ và đưa nó cho Hoàng Tĩnh Quốc. Hóa ra thầy thuốc Nhiếp Tòng Chí khám bệnh tại một ngôi nhà ở Hoa Đình vào một tháng này năm này, vợ của bệnh nhân đã dụ dỗ ông, nhưng Nhiếp Tòng Chí kiên quyết từ chối.

Diêm Vương đưa Hoàng Tĩnh Quốc đến bờ sông, và thấy tên cai ngục đang đánh một người phụ nữ, dùng dao rạch bụng và lôi ruột của cô ấy và rửa. Một tăng nhân bên cạnh cho biết:

"Người này là vợ của một viên quan, cô ta dụ dỗ thầy thuốc Nhiếp nhưng bị ông ấy cự tuyệt. Thấy sắc mà không động tâm, có thể nói là bậc thiện sĩ. Ông ấy thọ mệnh chỉ dừng ở 60, nhờ tích âm đức này mà được kéo dài tuổi thọ, tăng thêm 12 năm, các thế hệ con cháu đời đời làm quan”.

“Người phụ nữ dụ dỗ vị thầy thuốc mất bao nhiêu tuổi thọ thì tăng thêm bấy nhiêu tuổi thọ cho người thầy thuốc. Vì vậy, cần rửa sạch ruột và dạ dày của cô ta, trừ bỏ sự dâm dục”. 

Sau khi trở về nhân gian Hoàng Tĩnh Quốc đã kể lại câu chuyện cho thầy thuốc Nhiếp Tòng Chí. Ông Nhiếp Tòng Chí nói: “Chuyện này vợ tôi đều không biết, không ngờ lại được ghi vào sổ âm”. Sau này, Nhiếp Tòng Chí quả nhiên sống rất thọ, con cháu hai đời ông đều đỗ khoa cử.

Các sự việc nơi trần gian đều được Thiên địa Thần linh, quan địa phủ ghi chép lại. Người xưa nói: "Vô vi đại Đạo, Thiên tri nhân tình. Vô vi yểu minh, Thần kiến nhân hình. Tâm ngôn ý ngữ, quỷ vấn nhân thanh, phạm cấm mãn danh, địa thu nhân hồn” (Đại Đạo vô vi, Trời biết tình người. Vô vi thâm sâu, Thần thấy hình người. Lời lòng tiếng ý, quỷ nghe tiếng người. Phạm đầy tội lỗi, Đất thu hồn người)

Minh An
Theo secretchina

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Giới sắc sẽ đem lại phúc báo gì?