Chưa tăng lương cơ sở trong năm nay

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Chính trị yêu cầu, trước mắt chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2020.

Trong Kết luận số 77 vừa ban hành, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách. Cụ thể, một số điều cần lưu ý:

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 trong năm 2020.

Phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020.

Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021; trong năm 2021 ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2022-2025.

Khởi công, thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan toả đến phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, vùng và ngành, lĩnh vực.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu chủ động điều chỉnh một số dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 từ phương thức đầu tư đối tác công - tư sang đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Việt Nam

Chưa tăng lương cơ sở trong năm nay