Việt Nam: 447 ứng viên được đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm 2021, Việt Nam có 447 ứng viên đạt tiêu chuẩn được đề nghị xét công nhận chức danh Giáo sư (GS) và Phó Giáo sư (PGS).

Hội đồng Giáo sư (HĐGS) Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được HĐGS cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

Danh sách năm nay có 447 ứng viên (năm 2020: 542 ứng viên) được đề nghị xét công nhận chức danh GS và PGS gồm 66 ứng viên GS và 381 ứng viên PGS tại 25 ngành, liên ngành.

Số ứng viên giáo sư nhiều nhất là ngành Y học (10), Vật lý (9); ứng viên PGS nhiều nhất ngành Kinh tế (51) và Y học (47).

Năm 2020, 87 HĐGS cơ sở với 542 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Trong đó 77 ứng viên GS, 465 ứng viên PGS. HĐGS cơ sở thông qua 457 ứng viên, trong đó 67 ứng viên GS, 390 ứng viên PGS. Tuy nhiên, 7 người sau đó xin rút.

Kết quả, 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các HĐGS cơ sở là 62,55% (tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 50,65%, ứng viên PGS là 64,52%).

Xét tiêu chuẩn GS, PGS năm 2016. (Ảnh: hdgsnn.gov.vn)

Việt Nam Giáo dục

Việt Nam: 447 ứng viên được đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021