Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 23/8

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 6/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố đến 6h ngày 23/8.

Theo đó, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 23/8/2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố; triển khai bảo đảm hiệu quả hơn nữa việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để bảo đảm hiệu quả, khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách cần thiết khác theo yêu cầu gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị và việc kiểm tra, giám sát của chính quyền các cấp tại cơ sở.

Tại các khu vực không có dịch, gọi là “vùng xanh”, mỗi người dân ngoài việc chấp hành chỉ ra đường khi cần thiết, cần thành lập các khu vực tự quản, lập “Chốt bảo vệ vùng xanh” do khu dân cư, tổ dân phố tự lập.

Tại các khu vực có nguy cơ, gọi là “vùng da cam”, gồm các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan đơn vị, chợ, siêu thị bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh… phải có phương án phòng dịch, chỉ được hoạt động khi đảm bảo an toàn phòng dịch.

Với các khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly, gọi là “vùng đỏ”, chính quyền cơ sở quyết định các biện pháp phong tỏa hoặc cách ly y tế với diện tích phù hợp với diễn biến dịch bệnh và nguy cơ, chủ động các biện pháp cao hơn, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong khu vực kiểm soát, khống chế trong thời gian ngắn nhất.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu truy vết, xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất, triển khai thử nghiệm cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm; chuẩn bị sẵn sàng các phương án cao nhất ứng phó với các tình huống diễn biến dịch bệnh.

Nghiên cứu: Niệm 9 chữ chân ngôn có thể chống lại COVID-19


Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 23/8