Bộ Giáo dục đề nghị các trường không tăng học phí

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021, và tăng cường trách nhiệm giải trình trước phụ huynh, học sinh về các mức thu.

Mới đây, Bộ Giáo dục Việt Nam đã trình lên Chính phủ dự thảo Nghị định mới (thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP) quy định các cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển phải công bố, công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo cho từng năm học, cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, lộ trình tăng học phí (nếu có) cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai, giải trình chi phí đào tạo, mức học phí, lộ trình tăng học phí cho từng năm học, cấp học, khóa học; công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định; công khai chính sách miễn, giảm học phí và mức thu, miễn giảm học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch họa.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định thay thế đã mở rộng các đối tượng được hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bổ sung nhiều chính sách mới để đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục của tất cả mọi đối tượng yếu thế trong xã hội, tập trung hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận hệ thống giáo dục.

Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các đợt thiên tai, bão lũ ở nhiều địa phương đã tác động đến thu nhập của người dân, nên rất nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn, lo lắng vì không thể theo học một số trường như dự định, khi mà nhiều trường đại học thời gian gần đây đã thông báo tăng mức học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa mới. 

Theo Bộ Giáo dục, việc giữ nguyên mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần giảm gánh nặng về tài chính cũng như nỗi lo tăng học phí cho phụ huynh và học sinh.

Các trường tư cũng không được tăng học phí

Theo Bộ Giáo dục, dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86 vẫn giữ quy định các trường ngoài công lập được tự chủ quyết định mức thu học phí và về công khai mức thu học phí của Nghị định 86, nhưng bổ sung các quy định về trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục ngoài công lập đối với xã hội về chất lượng giáo dục đào tạo phải tương xứng với mức thu học phí; quy định mức tăng học phí tối đa mỗi năm học không quá 10% đối với giáo dục mầm non, phổ thông và không quá 15% đối với đào tạo đại học. Riêng mức thu học phí năm học 2021 - 2022 không được vượt quá mức thu năm học 2020 - 2021 đã thu do cơ sở đào tạo quy định.

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Giáo dục

Bộ Giáo dục đề nghị các trường không tăng học phí