Chính phủ phê duyệt đề xuất giảm giá điện đợt 2 trong 3 tháng cuối năm 2020

Bình luận Khôi Nguyên • 07:38, 18/12/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mới đây, Chính phủ đồng ý giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt trong 3 tháng 10, 11, 12 năm 2020.

Nội dung trên được thể hiện trong Nghị quyết 180 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký. Nghị quyết 180 có hiệu lực từ ngày 17/12.

Theo đó, Chính phủ đồng ý phương án hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 2 nhưng sẽ không hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thu phí cách ly y tế tập trung.

Cụ thể như đề xuất của Bộ Công thương, Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 trên cơ sở giá bán điện tại Quyết định số 648.

Cơ sở giá bán điện tại Quyết định số 648 của Bộ Công Thương.

Giảm giá điện bằng mức giá bán lẻ điện với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông, áp dụng cho các ngành sản xuất.

Giảm 100% cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nghiễm, đã nhiễm COVID-19.

Không giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung.

Tổng thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng là 3 tháng, tại các kỳ hóa đơn tháng 10, 11, 12 của năm 2020. Hóa đơn hỗ trợ giảm giá điện của 3 tháng trên được lập trong tháng 12/2020.

Tại nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại dịch vụ, sinh hoạt... đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá bán điện cho khách hàng thuộc đối tượng giảm giá theo mục.

Trường hợp hóa đơn điện tháng 12/2020 của khách hàng chưa được phát hành, số tiền hỗ trợ giảm tiền điện của 3 tháng sẽ được hoàn trả trong hóa đơn điện tháng 12/2020.

Trường hợp hóa đơn điện tháng 12/2020 của khách hàng đã được phát hành hoặc tổng số tiền điện được hỗ trợ giảm giá lớn hơn tiền điện tại hóa đơn tháng 12/2020, việc hoàn trả tiền điện tiếp tục được thực hiện vào các kỳ hóa đơn điện tiếp theo.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, ngành điện cũng đã thực hiện giảm giá điện trong ba tháng 4, 5, 6 với mức giảm 10%, áp dụng từ kỳ ghi hoá đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7.

VnExpress cho biết, theo tính toán của Bộ này, đợt giảm giá điện trong ba tháng 4, 5, 6, tổng số tiền hỗ trợ giảm cho các khách hàng dùng điện gần 11.000 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được giảm khoảng 6.100 tỷ đồng; các hộ sinh hoạt 2.900 tỷ; các cơ sở lưu trú du lịch khoảng 1.800 tỷ đồng và 100 tỷ đồng cho các cơ sở phục vụ chống Covid-19.

Việt Nam Chính trị

Chính phủ phê duyệt đề xuất giảm giá điện đợt 2 trong 3 tháng cuối năm 2020