Đấu giá biển 51K-868.68 thành công với giá hơn 4,8 tỷ đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong ngày 22/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 18 biển số "siêu đẹp".

Cụ thể, những biển số đó gồm: 66A-234.56, 51K-868.68, 20A-686.88 (được đấu giá từ 8h đến 9h); 35A-366.66, 99A-668.68, 61K-268.68 (từ 9h15 đến 10h15); 81A-367.89, 51K-777.77, 15K-166.88 (từ 10h30 đến 11h30).

Đến 9h sáng, đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe đã công bố mức giá trúng đấu giá 3 biển số xe bao gồm: 66A-234.56, 51K-868.68, 20A-686.88. Cụ thể, biển 66A-234.56 của tỉnh Đồng Tháp được đấu giá thành công ở mức 255 triệu đồng, trong khi đó biển 20A-686.88 của tỉnh Thái Nguyên được chốt ở mức giá 560 triệu đồng.

Đặc biệt nhất trong phiên đấu giá đầu tiên của ngày 22/9 là biển 51K-868.68 của TP. HCM khi đã được đấu thành công ở mức 4,86 tỷ đồng.

Đến buổi chiều ngày 22/9, các biển số được đấu giá bao gồm: 43A-777.79, 90A-222.22, 36A-989.99 (được đấu giá trong khung giờ từ 13h30 đến 14h30); 30K-568.88, 66A-233.33, 92A-366.66 (từ 14h45 đến 15h45); 38A-555.55, 25A-068.68, 51K-888.68 (từ 16h đến 17h).

Trước đó, ngày 21/9, 18 biển số ô tô được đưa ra đấu giá trực tuyến, với tổng trị giá được trả là 13 tỷ đồng. Mức giá trả cao nhất là biển số tỉnh Kiên Giang 68A-299.99 với giá trúng đấu giá 2,55 tỷ đồng, mức giá trúng đấu giá thấp nhất là biển số tỉnh Quảng Ninh 14A-822.88 với 45 triệu đồng.

Việt Nam Xã hội

Đấu giá biển 51K-868.68 thành công với giá hơn 4,8 tỷ đồng