Lấy hộ thẻ căn cước công dân có được không?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lấy hộ thẻ căn cước công dân có được không? Thủ tục lấy hộ thẻ căn cước công dân như thế nào? Cần lưu ý những gì khi nhận hộ thẻ căn cước công dân?

1. Lấy hộ thẻ căn cước công dân có được không?

Có nhiều người đã làm xong thẻ căn cước công dân nhưng chưa đến cơ quan công an để lấy ngay được do đi làm xa; hoặc có việc gia đình; hoặc những công việc đột xuất khác... Khi đó, người dân muốn nhờ khác nhận hộ thẻ căn cước công dân.

Theo quy định, trong trường hợp không thể trực tiếp đến lấy căn cước công dân; thì công dân có thể uỷ quyền cho người khác lấy hộ thẻ. Tuy nhiên, phải có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân xã; phường; hoặc thị trấn - nơi công dân cư trú.

2. Ai được lấy hộ thẻ căn cước công dân?

Công dân có thể uỷ quyền cho người khác đi nhận hộ thẻ căn cước công dân (đại diện). Theo nội dung tại Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 thì đại diện được quy định cụ thể như sau:

1. Đại diện là việc cá nhân hay pháp nhân; sau đây gọi chung là người đại diện; nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác; sau đây gọi chung là người được đại diện; xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Cá nhân, hoặc pháp nhân có thể xác lập; thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định rằng họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

3. Trong trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự; có năng lực hành vi dân sự phù hợp với hoạt động giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Lấy giấy uỷ quyền ở đâu?

Công dân có thể đến Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi mình cư trú; hoặc đến Văn phòng công chứng nơi gần nhất để yêu cầu làm Hợp đồng hoặc Giấy uỷ quyền.

Công dân có thể tự soạn thảo Hợp đồng hoặc Giấy ủy quyền; hoặc yêu cầu công chứng viên soạn thảo theo mẫu.

Sau khi công chứng viên giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của hai bên thì công dân ký vào Hợp đồng hoặc Giấy ủy quyền trước mặt công chứng viên. Công chứng viên sẽ chứng nhận Hợp đồng hoặc Giấy ủy quyền của công dân theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng; hoặc giấy ủy quyền có chứng nhận của công chứng viên sẽ là giấy tờ căn cứ để người khác có thể thay mặt; hoặc nhân danh công dân đi nhận hộ thẻ căn cước công dân tại cơ quan công an.

3. Lấy hộ thẻ CCCD cần giấy tờ gì?

Khi đến nhận hộ thẻ căn cước công dân, công dân chỉ cần đưa giấy hẹn; Hợp đồng uỷ quyền hoặc Giấy uỷ quyền; cùng căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người đi lấy thẻ cho cơ quan công an.

Ngoài ra, khi đi nhận thẻ căn cước công dân, người dân cũng có thể nhận hộ thẻ căn cước cho người thân trong gia đình mình.

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc lấy hộ thẻ căn cước công dân cho người khác. Với thẻ căn cước công dân gắn chip, các thủ tục cấp, lấy hộ thẻ căn cước được tiến hành với thủ tục nhanh chóng.

Hoàng Thái

Xem thêm:

Việt Nam Xã hội

Lấy hộ thẻ căn cước công dân có được không?