Bộ Y tế hối thúc các địa phương rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo Bộ Y tế, "Nếu đơn vị, địa phương nào không thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố".

Ngày 19/11, Bộ Y tế Việt Nam đã có Công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca.

Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Bộ tiếp tục nhận được công văn của một số tỉnh, thành phố về rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 đối với người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca.

Để kịp thời triển khai tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố căn cứ theo nội dung Công văn số 7820/BYT-DP ngày 20/9/2021 của Bộ Y tế khẩn trương báo cáo UBND tỉnh, thành xem xét, phê duyệt về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện."Nếu đơn vị, địa phương nào không thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố"- Công văn Bộ Y tế nêu rõ.

Tại công văn số 7820, Bộ Y tế đã chỉ đạo các Sở Y tế các tỉnh, thành phố về khoảng cách tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19, trong đó đề nghị Sở Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca.

Cũng theo Bộ Y tế thời gian tối thiểu giữa hai mũi vaccine phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với tình hình dịch bệnh, đáp ứng được công tác phòng chống dịch.

Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine AstraZeneca, sau khi tiêm mũi 1, từ ngày thứ 22 hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt 69,2%; sau khi tiêm mũi 2 dưới 6 tuần đạt 55,1%, sau từ 6 - 8 tuần đạt 59,7% và sau 12 tuần đạt 80%.

Cũng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, mũi 2 vaccine AstraZeneca nên được tiêm trong khoảng từ 4 - 12 tuần sau mũi 1. Còn theo Tổ chức Y tế thế giới, khoảng cách giữa 2 mũi vaccine này từ 8 - 12 tuần.

Đồng thời, Bộ Y tế đã hướng dẫn tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca hoặc vaccine do hãng Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca là sau 8 - 12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1.

Bạn bình luận gì về tin này?


Bộ Y tế hối thúc các địa phương rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca