Bỏ yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bình luận Hoàng Giáp • 10:54, 28/10/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Nội vụ Việt Nam đề nghị không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngày 27/10, Bộ Nội vụ Việt Nam Bộ Nội vụ đã có văn bản về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Theo đó, đề nghị các bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương xây dựng, ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý.

Quy định về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học, Bộ Nội vụ đề nghị không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, quy định về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu về chức trách, nhiệm vụ của ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Ngoài yêu cầu bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, theo Bộ Nội vụ, đối với các công chức chuyên ngành, đề nghị các bộ quy định chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch tương ứng theo khoản 4 điều 17 Nghị định 101 sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 1 Nghị định 89.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành khẩn trương thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bạn bình luận gì về tin này?


Bỏ yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học