Sửa điểm bài thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk không có chữ ký 2 giám khảo

Bình luận Mộc Sương • 18:15, 18/06/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Kỳ thi tuyển công chức tại Đắk Lắk (giai đoạn từ 01/01/2017 đến 30/9/2019) xảy ra tình trạng sửa điểm nhưng không có chữ ký của 2 giám khảo; việc chấm điểm, cộng điểm một số bài thi có sai sót.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 276/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; ... của UBND tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2019 như sau:

Trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 (tổ chức năm 2018) bằng hình thức thi tuyển, điểm ghi trong một số bài thi, phiếu điểm có sửa chữa nhưng không có chữ ký của 02 giám khảo; Việc chấm điểm, cộng điểm, vào điểm một số bài thi môn kiến thức chung và môn viết chuyên ngành còn có sai sót.

Thông báo của Bộ Nội vụ cho biết, trong 50 hồ sơ được kiểm tra để tuyển dụng công chức, có 01 Trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt nhưng chưa có quyết định tuyển dụng viên chức (đã nghỉ việc từ tháng 9/2017); Một số tài liệu trong hồ sơ tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, văn bằng chứng chỉ,…) là bản sao chụp; Tại thời điểm thanh tra, 07 công chức tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Thông báo chỉ ra, có 15 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, gồm:

 • 04 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức hiện giữ;
 • 04 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương;
 • 02 công chức chưa có chứng chỉ tin học;
 • 10 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo hoặc nghiệp vụ chuyên ngành;
 • 01 công chức có bằng chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với vị trí việc làm;
 • 01 trường hợp được tiếp nhận, bổ nhiệm nhưng không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường ợp đặc biệt.

Ngoài ra, có 02 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng trước đó không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt; 01 trường hợp được xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên khi chưa đủ 60 tháng công tác theo quy định; 02 cơ quan, tổ chức chưa cung cấp hồ sơ bổ nhiệm đối với 02 công chức.

Kiến nghị

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức những nội dung sau:

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.

Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với:

 • 04 trường hợp (03 trường hợp là viên chức hoặc người có kinh nghiệm công tác được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt và 01 công chức cấp xã có quyết định xét chuyển thành công chức cấp huyện khi chưa đủ thời gian công tác);
 • 62 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định;
 • Bố trí công tác đối với 01 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp với vị trí việc làm;
 • Kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của 02 trường hợp chưa cung cấp được hồ sơ bổ nhiệm, thu hồi quyết định bổ nhiệm nếu không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh và trình tự, thủ tục bổ nhiệm;
 • Chấm dứt việc sử dụng 71 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính;
 • Không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chình nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Việt Nam Xã hội

Sửa điểm bài thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk không có chữ ký 2 giám khảo