TP.HCM kiến nghị rút ngắn thời gian thực hành khám chữa bệnh với y, bác sĩ mới

Giúp NTDVN sửa lỗi

TP. HCM vừa có công văn khẩn kiến nghị Bộ Y tế Việt Nam về việc xem xét cho thí điểm đối với y, bác sĩ mới ra trường được thực hành khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế, Trạm y tế với thời gian 12 tháng và 6 tháng thay vì 18 tháng như hiện nay.

Ngày 22/11, UBND TP. HCM đã có công văn khẩn, kiến nghị Bộ Y tế xem xét cho thành phố được thí điểm tổ chức thực hành khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức, các quận, huyện và Trạm Y tế phường, xã, thị trấn với thời gian 12 tháng và 6 tháng thực hành tại các bệnh viện thay vì thực hành 18 tháng tại bệnh viện theo quy định hiện hành.

Theo nội dung công văn, thời gian qua, thành phố tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế phải trải qua thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian thực hành tương ứng 18 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh đối với bác sĩ; 9 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ sinh viên.

Hiện nay, ngoài 4 Trung tâm Y tế có giường bệnh (do sáp nhập bệnh viện quận, huyện), có 18 Trung tâm Y tế và 310 Trạm Y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có giường bệnh nên việc xác nhận thời gian thực hành cho y, bác sĩ mới tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, phải ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh chữa bệnh có giường bệnh để tổ chức đào tạo thực hành, đồng thời chi trả chi phí đào tạo theo quy định cho cơ sở tổ chức đào tạo thực hành (trung bình khoảng 1- 2 triệu đồng/tháng).

Từ đó, việc thu hút bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y về công tác tại các Trung tâm Y tế và Trạm Y tế trong thời gian qua gặp khó khăn, đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại thành phố.

Do vậy, UBND TP. HCM kiến nghị Bộ Y tế cho phép thí điểm tổ chức thực hành khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế các quận, huyện và Trạm Y tế phường, xã, thị trấn với thời gian 12 tháng và 6 tháng thay vì 18 tháng như hiện nay.

Theo UBND thành phố, việc cho phép thí điểm như trên sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn phải tiếp tục củng cố, phục hồi hệ thống y tế cơ sở góp phần giải quyết nhu cầu về nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ, điều dưỡng tại tuyến quận, huyện, phường, xã, thị trấn; việc phân bổ bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo y khoa tham gia thực hành KCB bệnh tại tuyến y tế cơ sở trước khi thực hiện phân công nhiệm sở nhằm kết hợp vừa đảm bảo nguồn nhân lực, vừa được bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


TP.HCM kiến nghị rút ngắn thời gian thực hành khám chữa bệnh với y, bác sĩ mới