TCTK: Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 5 tăng so với tháng 4, giảm so với cùng kỳ năm trước

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cả số liệu xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đều tăng so với tháng 4, nhưng giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm cũng sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), nhờ thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 5 của Việt Nam tăng so với tháng 4. Tuy nhiên, số liệu này vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của cơ quan này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu giảm 11,6%, nhập khẩu giảm 17,9%. 5 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 7,79 tỷ USD, tăng 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,26 tỷ USD, tăng 5,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 giảm 5,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 35,19 tỷ USD, giảm 13,2%, chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 100,98 tỷ USD, giảm 11,1%, chiếm 74,2%.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87,4% tổng kim ngạch. Có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,4%, bao gồm: điện thoại và linh kiện (21,173 triệu USD), điện tử, máy tính và linh kiện (20,328 triệu USD), máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (16,552 triệu USD), dệt may (12,320 triệu USD), giày dép (8,182 triệu USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (5,428 triệu USD), gỗ và sản phẩm gỗ (5,008 triệu USD).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023, nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,77 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 120,24 tỷ USD, chiếm 88,3%; nhóm nông sản, lâm sản ước đạt 10,79 tỷ USD, chiếm 7,9%; nhóm thủy sản ước đạt 3,37 tỷ USD, chiếm 2,5%.

Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 26,81 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,31 tỷ USD, tăng 3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,5 tỷ USD, tăng 7,8%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 giảm 18,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 24,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14,7%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126,37 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,95 tỷ USD, giảm 18,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,42 tỷ USD, giảm 17,5%.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, có 24 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 81,2%. Có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 41,6%, bao gồm: điện tử, máy tính và linh kiện (31,694 triệu USD), máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (15,767 triệu USD), vải (5,134 triệu USD).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 5 tháng đầu năm, nhóm tư liệu sản xuất ước đạt 118,31 tỷ USD (93,6%), bao gồm nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng (43,9%), nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 49,7%. Ngoài nhóm tư liệu sản xuất, nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 8,06 tỷ USD, chiếm 6,4%.

Thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, tình hình xuất siêu

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 43,4 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất siêu sang Mỹ ước đạt 31,2 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU đạt 12,6 tỷ USD, giảm 3,6%; xuất siêu sang Nhật Bản đạt 521 triệu USD (cùng kỳ năm ngoái nhập siêu 564 triệu USD), nhập siêu từ Trung Quốc 23,6 tỷ USD, giảm 16,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc đạt 10,8 tỷ USD, giảm 38,3%; nhập siêu từ ASEAN đạt 3,4 tỷ USD, giảm 41,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,24 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,56 tỷ USD.

Bảo Nguyên tổng hợpBÀI CHỌN LỌC

TCTK: Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 5 tăng so với tháng 4, giảm so với cùng kỳ năm trước