Nhà thơ New York: Đại sư Lý dùng Phật nhãn nhìn thế gian, dùng từ bi giáo hóa con người

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhà thơ New York, tín đồ Phật giáo Lý Phi nói về cảm ngộ của ông nhân dịp bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí - Nhà sáng lập Pháp Luân Công, phát hành tròn 1 năm.

Nhân dịp bài viết Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí - Nhà sáng lập Pháp Luân Công, phát hành tròn 1 năm, nhà thơ người Hoa Lý Phi ở New York có rất nhiều cảm nghĩ về bài viết này. Là tín đồ Mật tông đã được quán đỉnh nhập môn, nhà thơ Lý Phi nói rằng, những sự tình mà Đại sư Lý nhìn thấy không phải là thứ mà người thường mắt thịt có thể nhìn thấy được, Đại sư truyền Pháp Luân Đại Pháp chính là để giáo hóa và cứu nhân loại.

Nhà thơ nói: “Tôi tin rằng Đại sư dùng Phật nhãn nhìn nhân thế, dùng tâm từ bi để nhìn thế giới này. Đại sư để mọi người học Pháp Luân Công chính là biện pháp cứu nhân loại”.

Dùng góc nhìn “cứu thế” để xem lại bài viết của Đại sư Lý

Cụ Lý Phi 85 tuổi, là một nhà thơ, thường xuyên đăng tải các tác phẩm thơ của cụ trên các phương tiện truyền thông tiếng Hoa, và đã xuất bản “Lý Phi thi ký”. Năm 1949, cụ rời khỏi Quảng Châu đến Hồng Công. Năm 1965, từ Hồng Công cụ đi Canada, Mỹ. Hiện nay cụ cư trú ở khu Vương Hậu, hăng say với các công tác công ích cộng đồng.

Một năm trước, khi cụ Lý Phi lần đầu tiên đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý, cụ đã từng làm bài thơ biểu đạt lòng cảm kích của mình đối với bài viết này. Một năm sau, xuất phát từ tín ngưỡng của mình, cụ lại có nhận thức sâu sắc hơn đối với bài viết này.

Cụ Lý Phi cho rằng, rất nhiều khái niệm của Pháp Luân Công và Phật giáo là tương thông, như tích đức hành thiện, lục đạo luân hồi, thiện ác hữu báo v.v. Những khái niệm này cũng rất quen thuộc với người Trung Quốc, “trên thực tế, những điều này là quan niệm về Thần của người Trung Quốc trong mấy nghìn năm qua, Đạo gia gọi là Tiên, Thần Tiên”.

Cụ Lý Phi nói, nhưng từ khi ĐCSTQ thống trị nhân dân Trung Quốc đến nay, “đã hủy diệt văn minh này rồi”, “biến con người thành ma quỷ”.

“Hiện nay ở Trung Quốc, con người đã trở thành giống như yêu quái ma quỷ rồi, đầy ma tính” - cụ nói, Đại sư Lý vào lúc này đã truyền Pháp Luân Đại Pháp, kỳ thực chính là giáo hóa và cứu nhân loại. “Đại sư Lý hữu ý cứu nhân loại, không chỉ đã nói ra ý tứ này, mà còn có hành động như vậy: Hành động của Đại sư là viết sách, giảng Pháp, bồi dưỡng các môn đồ của “Chân - Thiện - Nhẫn”. Đại sư để mọi người học Pháp Luân Công chính là biện pháp cứu nhân loại. Đại sư dùng Chân - Thiện - Nhẫn cứu thế”.

Cụ Lý Phi bày tỏ, những lời dạy của Đại sư Lý đối với nhân loại đang thay đổi toàn bộ thế giới.

Cụ nói: “Tôi cảm thấy rằng có thể nói như vậy, Pháp Luân Công đang thanh tẩy thú tính của con người chúng ta, chuyển hóa thú tính của nhân loại lên thành nhân tính, và nâng cao tầng diện nhân tính lên đến Thần tính, Phật tính. Đại sư Lý nghĩ đầu tiên là cứu người Trung Quốc chúng ta, Pháp Luân Công chính là để cứu người Trung Quốc, nâng cao đạo đức của người Trung Quốc, bởi vì chúng ta bị ĐCSTQ làm cho đạo đức trầm luân sa đọa”.

Đồng thời, Đại sư Lý cũng đang cứu người của các quốc gia khác, “nhìn từ sự thực hiện nay, không chỉ người Trung Quốc, còn có người của hơn 100 quốc gia, tuy không phải tiếng Trung là ngôn ngữ chính thức, nhưng họ vẫn có thể tiếp nhận Pháp Luân Công, không chỉ tiếp nhận, mà còn học tập, vô hình trung, thế giới này đang thay đổi”.

“Đại sư Lý dùng Phật nhãn nhìn nhân thế”

Cụ Lý Phi nói, những đạo lý mà Đại sư Lý giảng không phải là điều mà người bình thường có thể nói ra được, bởi vì Đại sư nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy.

Cụ Lý Phi nói: “Người bình thường chúng ta nhìn mọi thứ là dùng mắt thịt (nhục nhãn) nhìn, đều dùng nhãn quang, xuất phát điểm hiện thực để nhìn thế giới này. Cái hiện thực này chính là danh lợi, quyền thế và những thứ như thế. Chúng ta vẫn chưa dùng “Pháp nhãn”, “Huệ nhãn”, Mật tông gọi là “Con mắt thứ 3” để nhìn thấy nhân quả của sự tình. Tôi cho rằng, Đại sư Lý là dùng Phật nhãn nhìn nhân thế, những thứ mà Đại sư nhìn thấy thì chúng ta không nhìn thấy. Đại sư là dùng tâm từ bi để nhìn thế giới này”.

Do đó, cụ Lý Phi cho rằng, mọi người cần phải nghe “những lời nhẹ nhàng, an ủi, khích lệ” của Đại sư Lý”, “trong thời mạt thế cần phải giữ lời tốt đẹp, giữ thiện hạnh, trong khổ giữ vững thiện lương, nỗ lực tìm cầu chính Đạo”.

Lâm Đan, Thi Bình - Epoch Times
Thanh Hà biên dịchBÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Nhà thơ New York: Đại sư Lý dùng Phật nhãn nhìn thế gian, dùng từ bi giáo hóa con người