1 mẫu bằng bao nhiêu sào? 1 mẫu bằng bao nhiêu ha? 

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giới thiệu, Mẫu là gì? 1 mẫu bằng bao nhiêu sào? 1 mẫu bằng bao nhiêu ha? Và sự khác nhau giữa kích thước của 1 mẫu ở 3 miền: Nam Bộ, Trung Bộ, và Bắc Bộ.

Mẫu là gì?

Mẫu là một đơn vị đo diện tích; được sử dụng ở một số nước thuộc khu vực Đông Á, ví dụ như Trung Quốc và Việt Nam.

Đây là một đơn vị đo lường trong hệ đo lường cổ của Việt Nam.

1 mẫu bằng bao nhiêu sào?

Theo hệ đo lường cổ của Việt Nam:

 • 1 mẫu bằng 10 sào (1 mẫu = 10 sào)
 • 1 sào bằng 1 công (1 sào = 1 công)

Như vậy, suy ra: 1 mẫu bằng 10 công (1 mẫu = 10 công)

Tuy nhiên kích thước của 1 sào giữa ba miền là khác nhau.

 • Miền Nam: 1 sào = 1000 m2
 • Miền Trung: 1 sào = 500 m2
 • Miền Bắc: 1 sào = 360 m2

1 mẫu bằng bao nhiêu ha?

Từ bài: 1 ha bằng bao nhiêu m2?, ta có 1 ha = 10.000 m2.

Từ công thức 1 mẫu bằng 10 sào, và kích thước của sào ở từng miền, ta có bảng sau:

Khu vực Mẫu Sào m2 Ha
Miền Nam 1 mẫu 10 sào 10.000 m2 1 Ha
Miền Trung 1 mẫu 10 sào 5.000 m2 0,5 Ha
Miền Bắc 1 mẫu 10 sào 3.600 m2 0,36 Ha

Như vậy:

 • 1 mẫu bằng 1 Ha đối với khu vực Nam Bộ
 • 1 mẫu bằng 0,5 Ha đối với khu vực Trung Bộ
 • 1 mẫu bằng 0,36 Ha đối với khu vực Bắc Bộ

1 mẫu bao nhiêu mét vuông?

Từ bảng ở trên, ta cũng có thể quy đổi giữa mẫu và mét vuông như sau:

 • 1 mẫu bằng 10.000 m2 đối với khu vực Nam Bộ
 • 1 mẫu bằng 5.000 m2 đối với khu vực Trung Bộ
 • 1 mẫu bằng 3.600 m2 đối với khu vực Bắc Bộ

1 mẫu bằng bao nhiêu sào? 1 mẫu bằng bao nhiêu ha?

Những thông tin liên quan về mẫu và sào

Đơn vị mẫu hay sào hiện nay vẫn còn được sử dụng trong nền Nông nghiệp ở Việt Nam.

Bởi vì kích thước của 1 mẫu ở 3 miền là khác nhau; để cho dễ dàng tính toán, người ta hay dùng theo quy ước của khu vực Nam Bộ. Tức là 1 mẫu bằng 1 ha (hecta) bằng 10 sào (hay 10 công) và bằng 10.000 m2.

Phân biệt mẫu và mẫu Anh

Bởi vì cùng từ mẫu, nên dễ nhầm lẫn. Nhưng 'mẫu' trong hệ đo lường cổ của Việt Nam khác với 'mẫu Anh'.

Mẫu Anh, tiếng Anh là Acre, là một đơn vị đo diện tích thường dùng ở Anh và Mỹ.

1 mẫu Anh bằng 4.046,8564224 mét vuông.

Các đơn vị đo diện tích cổ ở Việt Nam

Ngoài sào và mẫu, còn có các đơn vị đo diện tích khác như sau: miếng, xích, than, tấc, phân, ô, khấu.

Sau đây là cách quy đổi của những đơn vị này sang m2.

 • 1 miếng = 36 m2
 • 1 xích hay thước = 24 m2
 • 1 than = 4 m2
 • 1 tấc hay thốn = 2,4 m2
 • 1 phân = 0,24 m2
 • 1 ô hay ghế = 0,16 m2
 • 1 khấu = 0, 016 m2

Hỏi và đáp các câu hỏi liên quan

1 mẫu anh bằng bao nhiêu ha

Ta có, 1 mẫu Anh bằng 4.046,8564224 m2 và 1 ha = 10.000 m2.

Như vậy, suy ra 1 mẫu Anh bằng khoảng 0,4 ha.

1 mẫu đất bằng bao nhiêu ha

Điều này phụ thuộc vào khu vực của mẫu đất. Sau đây là danh sách quy đổi dành cho cả 3 miền trên cả nước.

 • 1 mẫu bằng 1 Ha đối với khu vực Nam Bộ
 • 1 mẫu bằng 0,5 Ha đối với khu vực Trung Bộ
 • 1 mẫu bằng 0,36 Ha đối với khu vực Bắc Bộ

1 mẫu bằng bao nhiêu sào? 1 mẫu bằng bao nhiêu ha?

1 ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ

Ta có 1 mẫu bằng 0,36 Ha đối với khu vực Bắc Bộ.

Như vậy 1 Ha sẽ bằng 2,78 mẫu Bắc Bộ.

Bao nhiêu mẫu bằng 1 ha

Điều này phụ thuộc vào khu vực: Nam Bộ, Trung Bộ, hay Bắc Bộ.

Nam Bộ: 1 mẫu bằng 1 ha

Trung Bộ: 2 mẫu bằng 1 ha

Bắc Bộ: khoảng 2,78 mẫu là bằng 1 ha

Xem thêm:

Nguồn tham khảo

 1. Mẫu (đơn vị đo) - Wikipedia tiếng Việt
 2. Hệ đo lường cổ Việt Nam - Wikipedia tiếng ViệtBÀI CHỌN LỌC

1 mẫu bằng bao nhiêu sào? 1 mẫu bằng bao nhiêu ha?