Liên minh các bang kiện chính quyền Biden phải ngừng việc dùng tiền chính phủ hỗ trợ phá thai

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một liên minh gồm 12 bang do Ohio dẫn đầu đã đệ đơn kiện chính quyền Biden vào hôm 25/10 về việc cho phép các phòng khám sức khỏe sử dụng tiền đóng thuế của người dân để hỗ trợ việc phá thai.

Tổng chưởng lý bang Ohio Dave Yost đang tìm cách khôi phục quy tắc từ thời Tổng thống Trump cấm các phòng khám y tế nhận tài trợ liên bang cho trương trình kế hoạch hóa gia đình Title X với mục đích hỗ trợ các hoạt động nạo phá thai.

Đầu tháng này, chính quyền Biden đã thu hồi quy định của chính quyền Trump "cấm sử dụng quỹ Title X để thực hiện, quảng bá, giới thiệu hoặc hỗ trợ phá thai như một phương pháp kế hoạch hóa gia đình." Vào đầu tháng 11, các phòng khám nhận được tiền tài trợ từ chính phủ liên bang sẽ lại được phép giới thiệu phụ nữ tới dịch vụ liên quan đến phá thai.

Ông Yost cho biết các khoản tiền tài trợ của chính phủ liên bang nên tách bạch để thuận lợi cho việc theo dõi từng khoản, tránh bị sử dụng vào mục đích không đúng, "Luật liên bang cấm người đóng thuế tài trợ cho việc phá thai - và luật đó chẳng có nghĩa lý gì nếu tiền của liên bang không được tách riêng biệt".

Ngoài Ohio còn có các bang khác tham gia cùng, gồm Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Nam Carolina và Tây Virginia.

Vụ kiện sẽ cố gắng khôi phục quy tắc của chính quyền Trump nhằm đảm bảo các phòng khám do chính phủ liên bang hỗ trợ tài chính chỉ có thể nhận được tiền đóng thuế cho các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình không bao gồm phá thai.

Vào tháng 5, ông Yost và 20 bang khác đã khuyến cáo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh không nên lật ngược lại quy định này từ thời ông Trump.

Title X hay chương trình trợ cấp kế hoạch hóa gia đình được Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 1970 để hỗ trợ cho các loại dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các cá nhân và hộ gia đình có thu nhập thấp.

Năm 1988, chính quyền Tổng thống Reagan đưa ra các quy định rõ ràng về việc cấm các phòng khám do liên bang hỗ trợ tài chính nhận tài trợ Title X để cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc giới thiệu phá thai như một hình thức kế hoạch hóa gia đình.

Vào cuối nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Bill Clinton, chính quyền này đã đình chỉ các quy định từ thời Tổng thống Reagan.

Kể từ đó, quy định này được khôi phục với các tổng thống đắc cử thuộc đảng Cộng hòa, nhưng bị đình chỉ với các tổng thống thuộc đảng Dân chủ.

Minh Dũng

Bạn bình luận gì về tin này?

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Liên minh các bang kiện chính quyền Biden phải ngừng việc dùng tiền chính phủ hỗ trợ phá thai