Tà ác vô độ | IV - 4: ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công bất hợp pháp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đọc toàn chuyên đề: Tà ác vô độ - Triều đại hủ bại của Giang Trạch Dân ở Trung Quốc

Phần 4 - Bức hại bất hợp pháp

Pháp Luân Công bị cấm đoán

Phần sau đây được trích từ tuyên bố của ông Yiyang Xia, Giám đốc cấp cao về Chính sách và Nghiên cứu của Tổ chức về Luật Nhân quyền và Giám đốc Ban Điều tra của Tổ chức điều tra Thế giới về Cuộc bức hại Pháp Luân Công.[4]

Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ cấm Pháp Luân Công một cách hợp pháp và trên thực tế, không có luật nào cấm thực hành tôn giáo này. Năm 2007, sáu luật sư nổi tiếng của Trung Quốc đã bào chữa cho học viên Pháp Luân Công là Vương Bá và gia đình cô. Các luật sư đã kết luận: “Rõ ràng là các hành động trừng phạt được thực hiện hiện nay đối với các học viên Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý theo hiến pháp và chúng cần phải bị đình chỉ ngay lập tức”.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20/7/1999. Vào thời điểm này, cả hai tài liệu được coi là cơ sở cho cuộc đàn áp đều được công bố vào ngày 22 / 7, hai ngày sau khi lực lượng an ninh bắt giữ hàng loạt những người liên lạc từ các địa điểm luyện công tập thể.

Các vụ bắt giữ hàng loạt không được thực hiện theo lệnh của chính phủ hoặc lệnh của tòa án. Đúng hơn, chúng được thực hiện theo chỉ thị của Chủ tịch Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân, những chỉ thị được cho là đã được ban hành trong một cuộc họp nội bộ bí mật được tổ chức vào ngày 19/7/1999, tại đó chính Giang đã có bài phát biểu. Tên gọi của buổi nói chuyện đó là : “Bài phát biểu tại Hội nghị các Lãnh đạo của Uỷ ban ĐCSTQ tại các Tỉnh, các Khu tự trị và các Thành phố” , bản thân nó cho thấy rằng cuộc họp này đã được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đảng chứ không phải chính phủ chính thức.

Hai tài liệu sau đó được ban hành vào ngày 22/7 có tiêu đề: “Quyết định cấm Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Công” do Bộ Nội vụ ban hành và “Thông báo về sáu điều cấm của Bộ Công an”. Thông báo đầu tiên đã nhắm vào “Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Công” như là một tổ chức hành chính, chứ không phải Pháp Luân Công tự thân như một môn tu luyện tâm linh hay tôn giáo.

Năm 1993, Pháp Luân Công là một đơn vị trực thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc và được gọi là “Chi nhánh Nghiên cứu Pháp Luân Công”. Vào tháng 3 /1996, Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Công chính thức kiến​​nghị rút khỏi Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc. Khi việc rút lui được chấp thuận, chi nhánh Pháp Luân Công chính thức giải thể. Những gì Bộ Nội vụ cấm vào tháng 7/1999 trên thực tế là một thực thể đã bị giải thể vào tháng 3/1996.

Ngay cả khi Bộ Nội vụ có thể cấm “Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công” khi đã nó không còn tồn tại, thì lệnh cấm cũng không thể tự động được mở rộng sang bao trùm việc tập luyện Pháp Luân Công. Tu luyện Pháp Luân Công chưa bao giờ bị cấm. Ngoài ra, tài liệu “Quyết định” này khẳng định rằng Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Công đã không đăng ký theo đúng quy định. Ngay cả khi điều đó là đúng thì việc không đăng ký cũng không có nghĩa là một nhóm bất hợp pháp. Bộ Nội vụ không có thẩm quyền pháp lý để cấm bất kỳ nhóm nào.

“Thông báo về sáu điều cấm của Bộ Công an” sau đó đã mở rộng trái phép phạm vi quyết định vốn đã vô căn cứ của Bộ Nội vụ. Theo luật pháp Trung Quốc, hai bộ này không có quyền lập pháp hoặc tư pháp để quyết định điều gì là hợp pháp hay bất hợp pháp. Như vậy, cả hai văn bản đều vượt quá thẩm quyền của các Bộ. Ngoài ra, cả hai văn bản này đều vi phạm trực tiếp Điều 36 và Điều 5 Hiến pháp Trung Quốc. Điều 36 trao cho công dân Trung Quốc quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và Điều 5 quy định rằng tất cả các cơ quan nhà nước phải tuân theo hiến pháp và pháp luật.

Tài liệu thứ ba, thường được coi là một phần cơ sở cốt lõi của cuộc đàn áp, có tựa đề: “Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm các Đảng viên Cộng sản tập luyện Pháp Luân Công”. Là văn kiện của Đảng, nó chỉ được áp dụng cho đảng viên và do đó không thể được coi là có giá trị pháp lý đối với xã hội nói chung.

Vào ngày 30 /10 /1999, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã phê chuẩn “Quyết định cấm, bảo vệ chống lại và trừng phạt các hoạt động tà giáo”. Tài liệu này thường được trích dẫn sử dụng làm cơ sở cho chiến dịch này. Tuy nhiên, tài liệu chưa bao giờ đề cập cụ thể đến Pháp Luân Công.

Văn phòng 6-10

Vào ngày 7/6/1999, 43 ngày trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, Giang Trạch Dân tuyên bố trong một cuộc họp với các thành viên Bộ Chính trị rằng một nhóm lãnh đạo mới sẽ được thành lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ để giải quyết vấn đề Pháp Luân Công.

Dưới sự lãnh đạo của nhóm này, một văn phòng đã được thành lập để xử lý các công việc hàng ngày và được gọi là “Văn phòng của Ban Lãnh đạo Ủy ban Trung ương ĐCSTQ về Xử lý Vấn đề Pháp Luân Công”. Văn phòng đó thường được gọi là “Phòng 6-10”, được đặt tên theo ngày thành lập của : 10/6/1999. Sau ngày đó, hầu hết các chi bộ Đảng từ tỉnh, huyện đến cấp xã đều thành lập Văn phòng 6-10 của mình.

Nguồn cấp cho khả năng hoạt động ngoài pháp luật và không bị trừng phạt của Văn phòng 6-10 không phải đến từ nhà nước. Cả Quốc hội lẫn Hội đồng Nhà nước đều cho phép chúng hoạt động. Đúng hơn, sự chấp thuận và ủng hộ hỗ trợ cho những việc làm của nó là đến từ Đảng Cộng sản.

Mỗi Văn phòng 6-10 nhận chỉ lệnh từ Văn phòng 6-10 ở cấp cao hơn nó một cấp, chuyển tiếp lên Văn phòng 6-10 trung tâm. Văn phòng 6-10 địa phương cũng nhận chỉ lệnh từ nhóm lãnh đạo của Ủy ban ĐCSTQ ở cùng cấp tổ chức. Ngày nay, hàng nghìn chi nhánh của Văn phòng 6-10 vẫn hoạt động trên khắp Trung Quốc.

Do đó, một chuỗi mệnh lệnh mới ra đời tách biệt khỏi bộ máy quan liêu của chính quyền nhà nước với quyền lực thay thế quyền lực của chính quyền nhà nước và quyền tài phán của nó trong hệ thống pháp luật. ĐCSTQ đã thành lập nhóm an ninh riêng để giải quyết vấn đề Pháp Luân Công.

“Về cốt lõi, Văn phòng 6-10 là một lực lượng an ninh mặc thường phục đặc biệt (không thuộc bộ nào) của ĐCSTQ, tập trung vào việc đàn áp Pháp Luân Công", như Quỹ Jamestown ngày 16 tháng 9 năm 2011 đã nói, Văn phòng 6-10: Kiểm soát tinh thần Trung Quốc. Cùng một nguồn tin cũng cho biết, “Do toàn bộ chiến dịch chống Pháp Luân Công hoạt động ngoài luật pháp Trung Quốc, Giang cần một lực lượng an ninh có thể hoạt động bên ngoài hệ thống pháp luật hiện hành và vượt qua những hạn chế vốn có của nó".[5]

Vào thời điểm Phòng 6-10 mới bắt đầu thành lập, đứng đầu là Lý Lan Thanh, lúc đó là phó thủ tướng chính phủ trung ương. Toàn bộ hệ thống Văn phòng 6-10 đều trực thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, và được biên chế bởi các cán bộ từ nhiều cơ quan của chính phủ và của Đảng như: Bộ Công an, Bộ An ninh Nhà nước, Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát, Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước, Tổng cục Thể thao, Văn phòng Pháp luật của Hội đồng Nhà nước, Văn phòng Ban Lãnh đạo Ủy ban Trung ương ĐCSTQ về nắm giữ An ninh Quốc gia, Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước, Cục Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bưu điện Nhà nước, Liên đoàn Công đoàn toàn Trung Quốc, Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung quốc, Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và Cảnh sát Vũ trang.

Từ cấp độ người đứng đầu 6-10 cũng như danh sách các cơ quan thành viên tham gia nêu trên, không khó thấy được sức mạnh chính trị toàn quốc mà Giang Trạch Dân đã tập hợp để đàn áp Pháp Luân Công. Bằng cách này hay cách khác, phần lớn bộ máy Nhà nước đã được đưa vào hoạt động. Một khi bánh xe của Nhà nước quay, toàn bộ xã hội Trung Quốc sẽ đi theo, đầu tiên là những người quan sát vô tội thụ động, sau đó đôi khi là những người tham gia tích cực vào chiến dịch đàn áp.

Dựa vào mạng lưới toàn quốc và quyền lực ngoài pháp luật, Phòng 6-10 có thể huy động một nguồn lực khổng lồ để thực hiện chiến dịch chống lại Pháp Luân Công. Mục đích là để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Văn phòng 6-10 trên khắp Trung Quốc duy trì một mạng lưới không chính thức gồm các cơ sở “chuyển hóa thông qua cải tạo”, còn được gọi là “các lớp tẩy não”, sử dụng biện pháp cưỡng bức về thể chất và tinh thần để buộc các học viên từ bỏ Pháp Luân Công.

Những “lớp tẩy não” như vậy được thành lập tại các ủy ban khu dân cư đô thị, các cơ quan nhà nước, các công ty và thậm chí cả những ngôi làng xa xôi. Không có học viên Pháp Luân Công nào được tha, kể cả học sinh và người già. Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân công sẽ bị quản thúc tại gia, đưa đến các trại lao động hoặc bị kết án tù. Một số học viên Pháp Luân Công có tinh thần khỏe mạnh thậm chí còn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Năm 2010, Phòng 6-10 Trung ương đã phát động chiến dịch “chuyển hóa” tăng cường kéo dài ba năm. Tài liệu từ Phòng 6-10 trên toàn quốc cho thấy chi tiết về chiến dịch, bao gồm việc thiết lập “hạn ngạch chuyển hóa” và yêu cầu chính quyền địa phương buộc các học viên Pháp Luân Công tham gia “các khóa học cải tạo”. Nếu các học viên Pháp Luân Công không chấp nhận “các khóa học” này, họ sẽ bị đưa đến trại lao động.[6]

Văn phòng 6-10 thường xuyên can thiệp vào các thủ tục tư pháp mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt.

Bản thân tòa án Trung Quốc được vận hành kiểu hộp đen. Khi có một “ủy ban xét xử”, nó có toàn quyền kiểm soát quá trình này. Đây là cơ quan xét xử cao nhất trong tòa án, chỉ đạo xét xử tất cả những cái gọi là “vụ án khó, phức tạp và quan trọng”. Thẩm phán ngồi trong phòng xử án như một hình nộm bù nhìn, không đưa ra phán quyết thực sự nào. “Ủy ban xét xử” không xuất hiện tại phiên toà nhưng lại đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngoại trừ chánh án và phó chánh án, các thành viên trong “ủy ban xét xử” đều được giữ bí mật. Khi Giang Trạch Dân và ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là một vụ án lớn, Ủy ban Chính trị và Pháp luật ( sau đây gọi tắt là PLAC) và Phòng 6-10 đã tận dụng tối đa cơ cấu “ủy ban xét xử” để thao túng phán quyết cuối cùng về các vụ kiện liên quan đến Pháp Luân Công. Trước khi một vụ án được đưa ra xét xử, bản án đã được PLAC và Văn phòng 6-10 quyết định.

Li Xiongbing, một luật sư từng bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công, cho biết: “Từ quá trình tư pháp, bao gồm điều tra, truy tố hoặc xét xử, Phòng 6-10 như không tồn tại. Nhưng khi giải quyết các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công, quá trình xét xử thực tế được kiểm soát bởi văn phòng 6-10. Nói đến sự công khai, minh bạch của tư pháp, Phòng 6-10 đã vi phạm nguyên tắc của pháp luật".

Luật sư Jiang Tianyong cho biết: “Trong các vụ án Pháp Luân Công, chúng tôi luôn nghe thấy rằng thẩm phán và công tố viên nói rằng họ không thể thực hiện vai trò của mình mà phải nghe theo văn phòng 6-10. Mọi thứ đều do [Văn phòng] 6-10 sắp xếp, bao gồm ngày giờ xét xử, cho dù đó là phiên xét xử công khai hay không, và thậm chí cả phán quyết cuối cùng.

Nhưng Văn phòng 6-10 không thuộc về bất kỳ cơ quan lập pháp, hành pháp hay tư pháp nào. Cho đến nay, tôi không biết Văn phòng 6-10 tồn tại như thế nào, nó tồn tại ở đâu, ai chịu trách nhiệm, việc bổ nhiệm nhân sự đến từ đâu và luật nào cho phép tổ chức như vậy. Vì không có thẩm quyền pháp lý nên không có cơ sở pháp lý cho việc thành lập tổ chức này; đó là một điều bất hợp pháp".

Đầu năm 2009, truyền thông nước ngoài tiết lộ rằng nhiều địa phương ở Trung Quốc đang lưu hành chỉ thị bí mật của Bộ Tư pháp về “Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các luật sư bào chữa cho các vụ án Pháp Luân Công”. Văn phòng 6-10 của Thẩm Dương thậm chí còn tuyên bố rõ ràng rằng tuyệt đối không nên có phán quyết vô tội trong các vụ án Pháp Luân Công.

Cùng năm đó, thành phố Thạch Gia Trang thuộc tỉnh Hà Bắc đã ban hành một thông báo bí mật, yêu cầu “ngăn chặn ngay lập tức” bất kỳ luật sư nào bào chữa cho sự vô tội của các học viên Pháp Luân Công. Thông báo cũng yêu cầu thiết lập một cơ chế phối hợp, bao gồm tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, an ninh quốc gia, cơ quan tư pháp và các cơ quan khác để kiểm soát việc xét xử các vụ án Pháp Luân Công và giám sát các luật sư bào chữa.

Sự can thiệp của Đảng vào hệ thống tư pháp

Ở Trung Quốc, hệ thống tư pháp chưa bao giờ độc lập. Nó nằm dưới sự kìm kẹp chặt chẽ của Đảng Cộng sản. Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ (PLAC) là cơ quan Đảng được sử dụng thường xuyên nhất để can thiệp vào các cơ quan tư pháp.

PLAC tuyên bố: “Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Trung ương là cơ quan chức năng để Đảng lãnh đạo và điều hành các vấn đề chính trị và pháp luật”. Ở chính quyền trung ương, PLAC kiểm soát Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia và Bộ Tư pháp. Sự kiểm soát như vậy tồn tại ở mọi cấp độ thấp hơn cấp chính phủ: PLAC của ĐCSTQ ở mỗi cấp đều kiểm soát các cơ quan tư pháp cùng cấp.

Vào những năm 1980, ĐCSTQ từng muốn bãi bỏ PLAC. Quá trình này đã bị đảo ngược sau khi Giang Trạch Dân nhậm chức. Để củng cố chế độ độc tài của mình, ông đã ngừng nói về sự phân chia quyền lực giữa Đảng và chính phủ. Ông cũng không nói về công lý vô tư hay sự công bằng trong tư pháp.

Trong suốt những năm 1990, ĐCSTQ đã ban hành nhiều chỉ thị khác nhau liên quan đến chức năng và quyền hạn của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) ở tất cả các cấp trong bộ máy chính phủ. Là một tổ chức chính thức trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ, PLAC là tổ chức điển hình để Đảng can thiệp vào công việc của chính phủ và phá vỡ tính độc lập của tư pháp.

Bản thân sự tồn tại của PLAC là vi phạm Điều 126 của Hiến pháp: “Tòa án nhân dân, theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền tư pháp một cách độc lập và không chịu sự can thiệp của các cơ quan hành chính, tổ chức công cộng hoặc cá nhân”.

Vì vậy, PLAC là một tổ chức vi hiến, thiếu cơ sở pháp lý và làm suy yếu tính độc lập tư pháp. Khi Chu Vĩnh Khang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, Chu là Phó bí thư của PLAC Trung ương, trong khi Chánh án Tòa án Tối cao Xiao Yang chỉ là thành viên của PLAC. Như vậy, Bộ trưởng Bộ Công an là người lãnh đạo trực tiếp của Chánh án Tòa án tối cao. Những hiện tượng kỳ lạ như vậy khá phổ biến ở chế độ cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đứng đầu PLAC địa phương cũng giữ chức vụ cảnh sát trưởng.

Do đó, cảnh sát sẽ thu thập chứng cứ dựa trên nhu cầu của viện kiểm sát, trong khi viện kiểm sát sẽ buộc tội theo quyết định đã được ấn định trước của tòa án. Trong tất cả các chiến dịch chính trị do ĐCSTQ phát động, tính độc lập tư pháp hoàn toàn biến mất. Mọi việc đều xoay quanh ý chí của Đảng.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công hầu hết được thực hiện bằng các tài liệu nội bộ được đánh dấu là “bí mật” hoặc “tuyệt mật”. Những tài liệu như vậy có thể được ban hành ở mọi cấp độ, nhưng từ nhiều tài liệu khác nhau bị rò rỉ trên mạng hoặc thông qua những người cung cấp thông tin trong chính phủ, có vẻ như hầu hết tất cả đều là bản sao đã được sửa đổi của các mệnh lệnh có nguồn gốc từ Ủy ban Trung ương ĐCSTQ hoặc Văn phòng 6-10 của nó.

Ví dụ, một lá thư của Giang Trạch Dân từ ngày 25/04 và bài phát biểu ngày 07/6 /1999 đã được Văn phòng Ủy ban Trung ương ĐCSTQ phân phát dưới dạng tài liệu nội bộ chính thức của ĐCSTQ nhằm chỉ đạo cuộc đàn áp ngay cả trước khi nó chính thức bắt đầu. Các thành viên và cơ quan có liên quan của ĐCSTQ thường được hướng dẫn nghiên cứu các bài phát biểu như vậy và thực hiện mục tiêu của chúng.

Năm 2010, một tài liệu nội bộ do Văn phòng 6-10 Trung ương ban hành đã khởi xướng một chiến dịch kéo dài ba năm nhằm khôi phục hoạt động tẩy não và “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Các phiên bản mệnh lệnh và kế hoạch thực hiện chúng đã xuất hiện trên các trang web trên khắp Trung Quốc ở nhiều cấp độ khác nhau trong bộ máy đảng. Theo Luật lập pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, luật cấp cao hơn có nhiều thẩm quyền hơn luật cấp thấp hơn.[7]

Tuy nhiên, để bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã đảo ngược quy định này trên thực tế. Các tài liệu nội bộ của ĐCSTQ có giá trị cao hơn các luật và quy định, “Thông báo” có giá trị cao hơn “Giải thích” của Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát, “Giải thích” có giá trị cao hơn “Quyết định” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và “Quyết định” có giá trị cao hơn Hiến pháp.

Bình An - Bạch Liên biên dịch

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[4] Xia, Yiyang. (2011, November 8) How the Communist Party Undermines China’s Legal System to Enable Human Rights Abuses. The Epoch Times. https://www.theepochtimes.com/how-the-communist-party-undermines-chinas-legal-system-to-enable-human-rights-abuses_1492430.html

[5] Cook, Sarah and Lemish, Leeshai. (2011, September 16) The 610 Office: Policing the Chinese Spirit. Jamestown Foundation, China Brief, Volume 11, Issue 17 https://jamestown.org/program/the-610-office-policing-the-chinese-spirit/

[6] Congressional-Executive Commission on China. (2011, March 22) Communist Party Calls for Increased Efforts To “Transform” Falun Gong Practitioners as Part of Three-Year Campaign. https://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/communist-party-calls-for-increased-efforts-to-transform-falun-gong

[7] Legislation Law of the People’s Republic of China. National People’s Congress (NPC) of the People’s Republic of China. http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/11/content_1383554.htmBÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Tà ác vô độ | IV - 4: ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công bất hợp pháp