Từ hôm nay, khách hàng có thể huỷ hợp đồng bảo hiểm trong vòng 21 ngày sau ký kết

Giúp NTDVN sửa lỗi

Căn cứ theo bộ Luật kinh doanh Bảo hiểm, kể từ ngày hôm nay 1/1/2023, trong 21 ngày cân nhắc, khách hàng có quyền thay đổi, điều chỉnh hay chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Sau khi thực hiện huỷ hợp đồng bảo hiểm, bạn sẽ được hoàn trả lại số tiền phí đã đóng mà không phải chịu bất kỳ khoản phí phát nào ngoại trừ chi phí thẩm định sức khoẻ (nếu có). Trong 21 ngày này, bạn nên tìm hiểu những gì trong hợp đồng bảo hiểm?

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Một trong những điểm quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng là khách hàng mua bảo hiểm được quyền huỷ hợp đồng trong vòng 21 ngày sau khi đã ký hợp đồng.

Luật Kinh doanh Bảo hiểm, tại Mục 2 Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, quy định rõ, về thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm, đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 01 năm, trong 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm. Khi đó, hợp đồng bị hủy bỏ và khách hàng được hoàn lại chi phí, sau khi trừ đi chi phí hợp lý nếu có.

Vậy trong 21 ngày cân nhắc việc tiếp tục tham gia bảo hiểm hay huỷ hợp đồng, khách hàng nên xem xét, cân nhắc kỹ các điều khoản sau đây của hợp đồng (ngoài thông tin cá nhân).

Thứ nhất, đọc kỹ thông tin sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia.

Khách hàng mua bảo hiểm nên hiểu kỹ về quyền lợi bảo hiểm, thời hạn bảo vệ và đáo hạn của một hợp đồng bảo hiểm của mỗi quyền lợi như thế nào, bảo vệ dài hạn hay theo từng năm, giá trị đền bù của bảo hiểm.

Số tiền bồi thường của mỗi quyền lợi đã đủ theo mong muốn của khách hàng chưa. Người mua bảo hiểm hãy kiểm tra thật kỹ tất cả các quyền lợi này khi nhận được hợp đồng.

Đặc biệt, cần xem kỹ điều kiện chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Sau bao nhiêu năm khách hàng mua bảo hiểm có thể chấm dứt hợp đồng, rút tiền đã đóng hàng năm về và mức lãi suất có thể nhận được là bao nhiêu.

Có nhiều trường hợp, sau 10 năm đóng bảo hiểm, khách hàng muốn rút tiền bảo hiểm về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, nhưng số tiền nhận được chỉ bằng 20 - 30% tổng số tiền đã đóng suốt 10 năm qua. Điều này khiến khách hàng có cảm giác như bị lừa.

Thứ hai, người ký hợp đồng bảo hiểm cần hiểu rõ các điều khoản loại trừ.

Điều khoản loại trừ trong hợp đồng là điều khoản mà những trường hợp công ty bảo hiểm từ chối chi trả. Không phải trường hợp nào cũng được bồi thường, có những điểm loại trừ rõ ràng nhưng bên cạnh đó cũng có những điểm loại trừ khiến người mua bảo hiểm băn khoăn. Hãy nghiên cứu kỹ và đặt câu hỏi với các công ty bảo hiểm khi bạn còn băn khoăn và chưa rõ về một vấn đề nào đó có trong hợp đồng.

Thứ ba, tìm hiểu về trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm.

Sau khi biết được quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, bạn cũng nên kiểm tra lại trách nhiệm của bên bán (công ty bảo hiểm), bao gồm: các phương thức chi trả tiền bảo hiểm, quy định về tranh chấp quyền lợi bảo hiểm, thời gian và thủ tục đáo hạn của hợp đồng,…

Quang Nhật

Bài chọn lọc


BÀI CHỌN LỌC

Từ hôm nay, khách hàng có thể huỷ hợp đồng bảo hiểm trong vòng 21 ngày sau ký kết