Điều khiển người khác bằng 'ý thức' có tồn tại không?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tiến sĩ Imants Barušs là giáo sư tâm lý tại trường đại học King liên kết với Đại học Western Ontarion, chuyên nghiên cứu về các khái niệm bị coi là vô hình hoặc không có tính khoa học. Một trong những nghiên cứu gần đây của ông là ‘trường năng lượng’, và việc sử dụng ‘ý thức’ để điều khiển hoặc ảnh hưởng lên người khác.

Năm 2014, Tiến sĩ Barušs đã xuất bản một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu khám phá ý thức, có tiêu đề “Những tác động của Ý thức tại buổi Hội thảo về Phát triển bản thân: Khảo sát về năng lượng ma trận”. Trong báo cáo này ông đã trình bày một số thí nghiệm về sức mạnh của ý thức.

Ảnh hưởng từ xa của ý thức

Trong hai thí nghiệm, tiến sĩ Barušs hướng Ý thức của mình đến những người tham gia khảo sát và đánh giá xem liệu những người đó có cảm nhận như thế nào. Những thí nghiệm này đã được trình bày chi tiết trong chương ba của cuốn sách The Impossible Happens, (tạm dịch: Điều không thể xảy ra) của ông cũng như trong báo cáo ở trên. Ông hướng Ý thức của mình để tác động lên trường năng lượng của đối tượng nghiên cứu - sau đó theo dõi và đánh giá xem họ cảm thấy tràn đầy năng lượng hay mệt mỏi hơn bình thường không?

Thí nghiệm được thực hiện đối với 37 người. Những người tham gia sẽ đảm bảo rằng họ không lái xe vào những thời điểm Barušs thực hiện thí nghiệm. Họ cũng chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo cảm giác của mình vào thời điểm đó.

Tiến sĩ Barušs cũng theo dõi mức độ tập trung của chính mình và “độ sâu của trạng thái ý thức”. Ông cho biết, khi trạng thái ý thức của ông càng sâu thì mức ảnh hưởng lên những người tham gia càng lớn.

Kết quả xác suất cho ra là p < 0,05. Nghĩa là khoảng 5% khả năng mức năng lượng của người tham gia thay đổi là do tình cờ chứ không phải do ảnh hưởng từ Ý thức của tiến sĩ Barušs. Hay nói cách khác, hơn 95% khả năng là Barušs có ảnh hưởng đến trạng thái năng lượng của người tham gia thí nghiệm.

Kết quả trên được coi là một điểm khởi đầu thú vị, mặc dù Barušs cho biết xác suất này sẽ thay đổi nếu thực hiện nhiều thí nghiệm so sánh hơn.

Bí ẩn về “Năng lượng ma trận”

Matrix Energetics (Năng lượng ma trận) là thí nghiệm trong đó một người dùng ý thức của bản thân để tác động đến người khác một cách có chủ ý.

Tiến sĩ Barušs đã tóm tắt lại một số tác động chi tiết từ thí nghiệm của nhà nghiên cứu khác, Jos Marlowe thuộc Viện Tâm lý học cá nhân như sau:

"Những người tham gia trải qua nhiều cảm giác khác nhau, bao gồm cả việc bị ngã. Nhiều kết quả tưởng chừng không thể xảy ra lại đã xảy ra ví dụ như việc một số bệnh tật thuyên giảm".

Dựa trên những kết luận này, Barušs tiến hành các thí nghiệm của mình để xác định lại chắc chắn và cẩn thận tác động của năng lượng ma trận.

Các thí nghiệm của ông đã được tiến hành tại Hội nghị Matrix Energetics ở Philadelphia vào năm 2012. Những thí nghiệm này đã trở thành trọng tâm chính trong bài báo của ông.

Thí nghiệm của tiến sĩ Barušs

Tiến sĩ Barušs và các đồng nghiệp yêu cầu những người tham gia điền vào các bản khảo sát trước Hội nghị, ngay sau trải nghiệm tại Hội nghị, và hai tháng sau đó; để theo dõi những tác động ngắn hạn và dài hạn về sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Ông đã sử dụng một số bài kiểm tra tâm lý tiêu chuẩn để đánh giá trạng thái tinh thần và cảm xúc của họ. Ông cũng sử dụng Khảo sát RAND 36 mục, là thước đo tiêu chuẩn cho sức khỏe thể chất và tinh thần trong nghiên cứu y học.

Theo kết quả khảo sát, sức khỏe tổng thể của những người tham gia được cải thiện trong thời gian dài. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về độ chính xác của kết quả khảo sát. Vì ông cho biết một số người mà sức khỏe không được cải thiện có thể đã không tham gia cuộc khảo sát tiếp theo, và không phải tất cả những người tham gia đều phản hồi. Cũng có khả năng những người có sức khỏe cải biến đã áp dụng những biện pháp về sức khỏe khác, nên việc sức khỏe họ tốt hơn có thể không phải là kết quả trực tiếp của Ma trận Năng lượng.

'Năng lượng ma trận' có giống như thôi miên không?

Khi một người có thể ảnh hưởng tới một người khác theo cách như trên, ở cấp độ tiềm thức, thì liệu có thể coi đó giống như thôi miên không? Các hành vi trong các cuộc Hội nghị về Năng lượng Ma trận có thể so sánh với các hành vi trong quá trình thôi miên, cũng như các hành vi trong nghi lễ tâm linh Pentecostal (Lễ Ngũ Tuần) đã giúp nhiều người cải thiện sức khỏe.

Tuy nhiên định nghĩa thôi miên do các nhà nghiên cứu đưa ra khá mơ hồ. Nên việc quy kết việc dùng năng lượng ma trận là thôi miên cần được xem xét lại. Theo Barušs cần có nghiên cứu sâu hơn để xác định mối quan hệ giữa hai phương pháp này.

Trong khi các ngành y khoa phương Tây còn nhiều lúng túng, và chưa thể giải thích thấu đáo về việc dùng ý thức ảnh hưởng lên trường năng lượng của người khác, thì phương Đông đối với vấn đề này từ lâu đã rõ ràng.

Ở phương Đông, việc dùng ý thức ảnh hưởng lên người khác, được gọi là công năng. Vì công năng này được thực hiện thông qua suy nghĩ, nên người ta tưởng rằng suy nghĩ hay ý thức của mình có năng lượng tiềm tàng nhưng thực ra không phải.

Nguyên nhân chính là người đó có công năng. Vì công năng là một năng dạng năng lực siêu thường nên cũng phải tuân theo những nguyên tắc siêu thường của những môn rèn luyện siêu thường. Ở phương Đông người ta gọi môn rèn luyện đó là tu luyện, hay hiện đại thì gọi là Khí công.

Theo Epoch Times

Lê Na

Khoa học Nhân thể


BÀI CHỌN LỌC

Điều khiển người khác bằng 'ý thức' có tồn tại không?