Những câu nói kinh điển của người xưa: Dễ hiểu nhưng đầy trí tuệ sâu sắc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những câu nói kinh điển người xưa để lại, câu nào cũng là trí tuệ, xem xong khiến người ta bừng tỉnh.

Tình người như giấy từng trang mỏng, thế sự như cờ mỗi ván thay.

Nghèo ở giữa chợ không ai hỏi, giàu ở núi sâu có khách tìm.

Không tin hãy xem tiệc rượu, ai nấy nâng ly trước tiên đều chúc rượu người phú quý.

Có tiền có rượu nhiều huynh đệ, gặp nạn sao chẳng thấy một người.

Bình sinh không làm việc phải chau mày, trên đời không nên có người nghiến răng.

Càng gian càng giảo càng nghèo khổ, gian giảo xưa nay Trời chẳng tha.

Cầu xin người cần cầu xin đại trượng phu, giúp đỡ người cần giúp đỡ người lúc cấp bách thiếu thốn.

Bốn biển mênh mông người vô số, kẻ nam nhi nào là trượng phu.

Tình người như nước chia thành cao thấp, thế sự như mây lúc tụ lúc tan.

Vào núi không sợ hổ hại người, chỉ sợ tình người như dao hai lưỡi.

Biết ít sự việc thì phiền não ít, quen biết người nhiều thì thi phi nhiều.

Trên đời ưu sầu ngàn vạn đấu, không để một ly ở trong đầu.

Sàm ngôn làm bại hoại người quân tử, sắc đẹp làm tiêu tan tuổi hoa niên.

Còn nhớ tuổi thơ cưỡi ngựa gỗ, thấm thoắt thành ông lão bạc đầu. (Tranh Winnie Wang)

Người ác thì người sợ chứ Trời không sợ, người thiện thì người ức hiếp chứ Trời không ức hiếp.

Thiện ác cuối cùng đều báo ứng, chỉ là đến sớm hay đến muộn.

Vạn sự khuyên người đừng dối trá, trên đầu 3 thước có Thần linh.

Bậc hiền tài không khoe sở trường của mình, người quân tử không đoạt sở thích của người.

Còn nhớ tuổi thơ cưỡi ngựa gỗ, thấm thoắt thành ông lão bạc đầu.

Mỹ nhân tuyệt sắc là yêu nghiệt, loạn thế nhiều tiền là họa tai.

Giữ miệng không nói chuyện mới cũ, tri âm khó được 2, 3 người.

Thị phi chỉ vì hay mở miệng, phiền não đều do muốn xuất đầu.

Kế sách gia đình ở chữ Hòa, kế sách cuộc đời ở chữ Cần.

Thanh Hà
Theo VisiontimesBÀI CHỌN LỌC

Những câu nói kinh điển của người xưa: Dễ hiểu nhưng đầy trí tuệ sâu sắc