Lượng mưa kỷ lục tại Hợp Phì, video mở miệng cống cầu Thanh Sơn, Vũ Hán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tính đến 16h ngày 26/7, trong mùa lũ năm nay ở Trung Quốc, lượng mưa ở Hợp Phì đạt 829 mm, đã phá vỡ mức kỷ lục trong lịch sử. Ngoài ra, có một đoạn video cho thấy miệng cống cầu Thanh Sơn, Vũ Hán đã được mở, và người dân cảnh báo: mau chạy đi.

Vào ngày 26/7, Đài quan sát khí tượng thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy báo cáo rằng kể từ khi ngày 10/6 khi bước vào mùa mưa, lượng mưa trung bình ở Hợp Phì đạt 829 mm vào lúc 16h ngày 26/7, vượt mức 826 mm trong năm 1991. Nó đã phá vỡ kỷ lục cao nhất trong lịch sử và cao hơn các mùa mưa hàng năm 236%, gấp 3,36 lần so với lượng mưa trung bình năm.

Cụ thể, trong mùa mưa năm nay ở Hợp Phì có lượng mưa phân bố tại các nơi không đều. Tính đến 16h ngày 26/7, lượng mưa tại khu vực đô thị là 811 mm, Phì Đông là 762 mm, Phì Tây là 768 mm, Trường Phong là 715 mm, Sào Hồ là 812 mm, Lư Giang 1.011 mm và cầu Lư Giang lớn nhất là 1.377 mm.

Ngoài ra, trong ngày 26/7 có một đoạn video được đăng trên Internet cho biết miệng cống cầu Thanh Sơn, Vũ Hán đã được mở. Người dân đã lên tiếng cảnh báo: Nếu đến lúc phải chạy, hãy chạy thật nhanh. Trong video cho thấy trận lũ đã gần như nhấn chìm nóc nhà.

Minh Thanh
Theo Epoch TimesBÀI CHỌN LỌC

Lượng mưa kỷ lục tại Hợp Phì, video mở miệng cống cầu Thanh Sơn, Vũ Hán