2e11 là bao nhiêu? Cách viết 2e11 trong số thập phân?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giới thiệu các thông tin liên quan đến các con số như 2e11, 2e12, …, ví dụ như, 2e11 là bao nhiêu? Cách viết 2e11 trong số thập phân?

2e11 là bao nhiêu?

2e11 là 2 x 1011 là bằng 200.000.000.000 (200 tỷ).

Vậy 2e11 là bằng 200 tỷ.

2e11 là gì?

2e11 là một phiên bản ký hiệu E của ký hiệu khoa học 2 nhân 10 mũ 11.

Cách viết 2e11 trong số thập phân?

Để viết 2e11 trong số thập phân, ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định hệ số, luỹ thừa, và số mũ

  • 2 là hệ số (tiếng Anh là coefficient)
  • e11 là 10 luỹ thừa của 11. Vậy số mũ là 11.

Bước 2: Viết dạng tường minh

Sử dụng thông tin về hệ số, luỹ thừa, và số mũ ở bước 1, 2e11 sẽ được viết là 2 x 1011.

2e06 là bao nhiêu?

Tương tự như vậy, ta có thể đổi 2e06. 2e06 = 2 x 106 là bằng 2.000.000 (2 triệu).

Bảng chuyển đổi một số con số khác

Viết dạng khoa học Viết trong hệ thập phân
1e-3 0,001
1e+0 1
1e+3 1.000
1e+6 1.000.000 (1 triệu)
1e+9 1.000.000.000 (1 tỷ)
1e12 1.000.000.000.000 (1 nghìn tỷ)

Các thông tin liên quan khác

Chữ ‘e’ hoặc ‘E’ trên máy tính là một cách để thể hiện ký hiệu khoa học. Về cơ bản e là sự thay thế cho x 10something.

Đây là một cách để máy tính của bạn tiết kiệm không gian màn hình.

Ví dụ:

  • 2e11 hay 2e+11 là như nhau, và bằng 2 x 1011
  • 2e-4 có nghĩa là 2 x 10-4

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:

Khoa học


BÀI CHỌN LỌC

2e11 là bao nhiêu? Cách viết 2e11 trong số thập phân?