Giá cà phê trực tuyến trên sàn Luân Đôn và New York hôm nay

Giúp NTDVN sửa lỗi

Giá cà phê trực tuyến của hai sàn giao dịch cà phê Luân Đôn và New York được cập nhật nhanh nhất, bao gồm giá Robusta và Arabica.

Thời gian giao dịch trực tuyến

  • Cà phê Robusta giao dịch trên sàn ICE Futures Europe (Luân Đôn) mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau).
  • Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US (New York) mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau).

Xem giá cà phê hôm nay

Giá cà phê trực tuyến hôm nay trên sàn Luân Đôn

Dưới đây là biểu đồ trực tuyến giá cà phê kỳ hạn trên sàn Luân Đôn. Bạn đọc có thể chọn các mốc thời gian 5', 30', 1h, 4h, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng để theo dõi diễn biến giá cả cà phê Robusta.

Lịch sử giá cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn Luân Đôn

Dưới đây là bảng thống kê lịch sử giá cà phê Robusta trên sàn Luân Đôn trong 1 tháng qua, theo trang Investing.com

Ngày Giá Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Thay đổi
2,571.00 2,528.00 2,576.00 2,526.00 +1.90%
2,523.00 2,535.00 2,535.00 2,495.00 10.59K -0.63%
2,539.00 2,541.00 2,550.00 2,515.00 10.72K -0.27%
2,546.00 2,551.00 2,564.00 2,513.00 10.34K -3.96%
2,651.00 2,494.00 2,558.00 2,480.00 8.85K 0.00%
2,651.00 2,516.00 2,516.00 2,465.00 4.89K +0.53%
2,637.00 2,489.00 2,528.00 2,434.00 10.33K -1.31%
2,672.00 2,510.00 2,520.00 2,457.00 8.22K -1.04%
2,700.00 2,682.00 2,682.00 2,682.00 0.22K -0.74%
2,720.00 2,555.00 2,582.00 2,498.00 9.23K -1.63%
2,765.00 2,779.00 2,779.00 2,779.00 0.00K +0.88%
2,741.00 2,479.00 2,552.00 2,472.00 9.89K +2.74%
2,668.00 2,495.00 2,521.00 2,459.00 10.67K -1.08%
2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 0.00K +2.94%
2,620.00 2,429.00 2,439.00 2,396.00 8.17K -0.34%
2,629.00 2,639.00 2,639.00 2,626.00 0.01K +1.19%
2,598.00 2,368.00 2,412.00 2,358.00 7.68K +1.88%
2,550.00 2,568.00 2,571.00 2,568.00 0.22K -1.77%
2,596.00 2,548.00 2,548.00 2,548.00 0.02K +1.96%
2,546.00 2,333.00 2,374.00 2,321.00 8.49K +1.76%
2,502.00 2,511.00 2,524.00 2,511.00 0.01K +0.44%
2,491.00 2,370.00 2,370.00 2,296.00 11.02K -2.08%
2,544.00 2,490.00 2,556.00 2,490.00 0.02K +2.17%
2,490.00 2,549.00 2,549.00 2,490.00 0.01K -2.47%
Giá cà phê trực tuyến hôm nay trên sàn New York

Dưới đây là biểu đồ trực tuyến giá cà phê kỳ hạn trên sàn New York. Bạn đọc có thể chọn các mốc thời gian 5', 30', 1h, 4h, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng để theo dõi diễn biến giá cả cà phê Arabica.

Lịch sử giá cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn New York

Dưới đây là bảng thống kê lịch sử giá cà phê Arabica trên sàn New York trong 1 tháng qua, theo trang Investing.com

Ngày Giá Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Thay đổi
178.72 174.57 178.72 173.95 +3.49%
172.70 172.65 173.20 170.40 16.63K -0.23%
173.10 169.45 174.95 168.45 27.85K +2.40%
169.05 167.00 172.50 166.00 25.85K +0.54%
168.15 168.45 171.00 167.00 12.36K -0.53%
169.05 168.55 170.30 165.70 18.53K +0.30%
168.55 171.15 171.50 167.25 14.32K -1.52%
171.15 166.25 173.40 165.25 33.05K +2.70%
166.65 170.70 172.10 165.60 23.26K -2.66%
171.20 175.35 176.35 170.55 26.29K -2.26%
175.15 172.35 176.10 169.40 30.59K +2.19%
171.40 172.75 174.10 171.00 26.88K -1.04%
173.20 168.50 173.70 166.95 31.76K -0.74%
174.50 178.00 178.75 172.95 24.19K -2.40%
178.80 176.10 179.00 175.50 26.46K +2.55%
174.35 170.85 176.00 170.85 32.14K +2.11%
170.75 173.40 173.65 169.15 28.86K -1.70%
173.70 170.25 174.10 168.45 23.51K +1.64%
170.90 166.50 171.35 166.10 22.29K +3.36%
165.35 160.70 166.80 160.00 24.72K +3.47%
159.80 166.00 167.15 158.75 29.12K -4.48%
167.30 159.05 167.55 158.80 29.75K +5.15%
159.10 160.05 161.15 158.60 19.46K -1.15%
Giá cà phê trực tuyến nhanh nhất

Để theo dõi các bảng giá cà phê trực tuyến nhanh nhất, bạn đọc có thể xem thêm dưới đây.

Để hiểu hơn về giá cà phê trực tuyến trên các sàn Luân Đôn và New York, bạn có thể tham khảo thêm các khái niệm giao dịch sau:

Phân biệt hợp đồng kỳ hạn (forward) và tương lai (futures)

Hợp đồng “forward” và hợp đồng “futures” là các công cụ tài chính phái sinh cần được phân biệt rõ.

Về nguyên lý, cả hai loại hợp đồng này đều là những thỏa thuận trong đó các bên mua hoặc bán một loại hàng hóa xác định trong một thời hạn và với một mức giá định trước. Chúng cùng được xem là những công cụ phái sinh.

Nhưng khi xét trên từng điều khoản cơ bản, từng vấn đề pháp lý riêng rẽ của hợp đồng “forward” và hợp đồng “futures”, chúng hầu như hoàn toàn khác nhau:

Hợp đồng “Forward” Hợp đồng “Futures”
Định nghĩa Hợp đồng “forward” là một thỏa thuận giữ hai bên để mua hoặc bán một tài sản (bất kỳ) ở một thời điểm định trước. Hợp đồng “futures” là một loại hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, được mua bán trên sàn giao dịch “futures”, để mua hoặc bán một vài hàng hóa cơ sở vào một ngày được xác định trong tương lai và với một mức giá định trước.
Phương pháp giao dịch Thương lượng trực tiếp giữa 2 bên mua và bán. Theo dõi giá niêm yết và đặt lệnh mua bán qua Sàn.
Cấu trúc hợp đồng Tự do thỏa thuận. Tiêu chuẩn hóa (được công bố bởi sàn giao dịch)
Khối lượng hợp đồng Tự do thỏa thuận Tiêu chuẩn hóa (được công bố bởi sàn giao dịch)
Chất lượng hợp đồng Tự do thỏa thuận Tiêu chuẩn hóa (được công bố bởi sàn giao dịch)
Giá hợp đồng Tự do thỏa thuận Giá niêm yết trên sàn giao dịch
Ngày giao hàng Tự do thỏa thuận Tiêu chuẩn hóa (được công bố bởi sàn giao dịch)
Nơi giao hàng Tự do thỏa thuận Tiêu chuẩn hóa (được công bố bởi sàn giao dịch)
Biện pháp bảo đảm Không có bảo đảm thanh toán. Việc thanh toán diễn ra vào ngày giao hàng dựa trên mức giá được xác định trước. Cả hai bên mua và bán đều phải ký quỹ bảo đảm thanh toán (margin). Giá trị của hợp đồng sẽ được tính trên cơ sở giá thị trường. Lời, lỗ được kết toán mỗi ngày và được bù trừ vào chính tài khoản ký quỹ.
Định chế bảo đảm
thanh toán
Giữa các bên Cơ quan thanh lý – bù trừ
Thanh lý hợp đồng Hợp đồng Forward thông thường được thanh lý sau khi giao hàng Việc giao hàng không nhất thiết là căn cứ để thanh lý hợp đồng Futures. Việc mua hay bán một hoặc nhiều hợp đồng ở vị thế ngược lại để xóa bỏ vị thế hiện có cũng được chấp nhận như là căn cứ từ bỏ nghĩa vụ của hợp đồng.
Luật lệ điều chỉnh Luật dân sự, thương mại Luật tổ chức thị trường – sàn giao dịch.

Nhìn chung, hợp đồng “futures” khác biệt với hợp đồng “forward” dựa trên sự có mặt của 2 định chế tài chính đặc biệt: Sở giao dịch (Exchange) tổ chức, quản lý mọi giao dịch và chuẩn hóa hợp đồng “futures”, Cơ quan thanh lý bù trừ (Clearing house) đảm bảo thanh toán của mọi giao dịch “futures” và yêu cầu nghĩa vụ tài chính đối với các bên tham gia.

Sàn giao dịch cà phê Luân Đôn là gì?

Sàn giao dịch cà phê London là sàn giao dịch hàng hóa nơi người mua và người bán cà phê giao dịch các hợp đồng tương lai cà phê. Tên chính thức của sàn giao dịch này là London International Financial Futures Exchange (LIFFE), nhưng nó thường được gọi là London Coffee Exchange (LCE).

Sàn giao dịch cà phê London đã tồn tại từ năm 1888 và đã trở thành một trong những sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới. Tại sàn giao dịch này, các nhà giao dịch có thể mua và bán các hợp đồng tương lai cà phê, nhằm đảm bảo giá cà phê trong tương lai và giảm rủi ro do biến động giá.

Sàn giao dịch cà phê New York là gì?

Sàn giao dịch cà phê New York là sàn giao dịch hàng hóa nơi các nhà giao dịch thực hiện mua bán các hợp đồng tương lai cà phê. Tên chính thức của sàn giao dịch này là Intercontinental Exchange (ICE) Futures U.S., trước đây được gọi là New York Board of Trade (NYBOT). Sàn giao dịch cà phê New York là một trong những sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới và quản lý giao dịch cho các loại cà phê như cà phê Arabica và cà phê Robusta.

Tại sàn giao dịch cà phê New York, các nhà giao dịch có thể tham gia mua và bán các hợp đồng tương lai cà phê, nhằm bảo vệ giá cà phê trong tương lai và quản lý rủi ro. Thông qua sàn giao dịch này, người mua có thể lấy hợp đồng tương lai cà phê để đảm bảo giá mua hàng và người bán có thể sử dụng hợp đồng tương lai để đảm bảo giá bán hàng.

Trên đây là các thông tin về giá cà phê trực tuyến trên sàn Luân Đôn và New York hôm nay. NTD Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật giá cà phê trực tuyến mới nhất tại đây.

Xem thêm:BÀI CHỌN LỌC

Giá cà phê trực tuyến trên sàn Luân Đôn và New York hôm nay