ChatGPT có khả năng suy luận logic như con người không?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khả năng suy luận logic, là một khả năng đặc biệt của con người trong quá trình tư duy, câu hỏi đặt ra là liệu ChatGPT có khả năng suy luận logic như con người không?

Khả năng suy luận logic của ChatGPT trên những mẫu dữ liệu đơn giản

Trong ví dụ này, mình kiểm tra khả năng suy luận của ChatGPT trên mẫu dữ liệu đơn giản; chỉ thực hiện việc tổng hợp từ hai tiền đề.

  • Tiền đề 1: A là bố của B
  • Tiền đề 2: B là bố của C

Và câu hỏi đặt ra cho ChatGPT là, mối quan hệ giữa A và C là gì?

Quan sát kết quả được ChatGPT trả lời bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng ChatGPT đã trả lời đúng trong trường hợp này trên cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Thông qua ví dụ này, liệu chúng ta có thể kết luận rằng ChatGPT có khả năng suy luận logic như con người không? Câu trả lời là chưa thể kết luận được. Vì đây chỉ là một ví dụ nhỏ. Trên thực tế, khả năng suy luận logic thì phức tạp hơn nhiều.

Chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra khả năng của ChatGPT trên các mẫu dữ liệu phức tạp hơn trong phần tiếp theo.

Khả năng suy luận logic của ChatGPT trên những mẫu dữ liệu phức tạp

Trong ví dụ này, mình kiểm tra khả năng suy luận của ChatGPT trên mẫu dữ liệu phức tạp hơn; yêu cầu thực hiện việc tổng hợp từ ba tiền đề.

  • Tiền đề 1: A là bố của B
  • Tiền đề 2: B là bố của C
  • Tiền đề 3: C là chồng của D

Và câu hỏi đặt ra cho ChatGPT là, mối quan hệ giữa A và D là gì?

Quan sát kết quả trả lời từ ChatGPT, ta có thể thấy rằng trong trường hợp này ChatGPT đã trả lời sai trên cả tiếng Anh và tiếng Việt.

ChatGPT có khả năng suy luận logic như con người không?

A là bố của B và B là bố của C; suy ra A là ông nội của C. Mà C là chồng của D, vậy A cũng là ông nội của D. Từ đúng trong tiếng Anh sẽ là: grandfather-in-law.

Một vài thông tin thêm

Mặc dù ChatGPT tạo ra rất nhiều ấn tượng về khả năng của mình, nhưng để sử dụng ChatGPT trong thực tế, cần qua một quá trình kiểm tra và đánh giá hoàn chỉnh.

Trên thực tế, các nhà nghiên cứu về AI vẫn đang loay hoay để tìm cách giải thích các mô hình trong máy học (Machine learning), học sâu (Deep learning), và các mô hình ngôn ngữ (Language model), bao gồm cả mô hình ChatGPT.

Vì hiện tại các nhà nghiên cứu cũng không biết tại sao các mô hình lại đưa ra câu trả lời như vậy? Cơ chế là gì? Nó đã học được những thông tin gì từ lượng dữ liệu lớn? … Tất cả vẫn hiện còn đang được nghiên cứu.

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Khoa học Công nghệ


BÀI CHỌN LỌC

ChatGPT có khả năng suy luận logic như con người không?