Facebook có sai sót khi cho rằng có sự kết nối giữa Tập đoàn Truyền thông Epoch với The BL

Giúp NTDVN sửa lỗi

Facebook tuyên bố rằng họ đã xóa các tài khoản được điều hành bởi trang web The BL có liên kết với Tập đoàn truyền thông Epoch (Epoch Media Group). Họ đã sai khi tạo ra mối liên hệ như trên. Facebook đã không liên lạc với Tập đoàn truyền thông Epoch trước khi tuyên bố rằng có mối quan hệ giữa Tập đoàn truyền thông Epoch và The BL.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của mình, Facebook cho biết họ đã: “xóa 610 tài khoản, 89 trang Facebook, 156 nhóm và 72 tài khoản Instagram có nguồn gốc từ Việt Nam và Hoa Kỳ. Những tài khoản này tập trung chủ yếu vào Hoa Kỳ và một số vào Việt Nam, [vào] độc giả nói tiếng Tây Ban Nha và Trung Quốc trên toàn cầu. Hoạt động này chủ yếu tập trung vào The BL, một công ty truyền thông có trụ sở tại Hoa Kỳ và các trang [Facebook] của nó, được điều hành bởi các cá nhân ở Hoa Kỳ và Việt Nam”.

Tuyên bố tiếp tục cho rằng: “Mặc dù những người đứng sau mạng này đã cố gắng che giấu danh tính và [che giấu] việc phối hợp giữa họ, cuộc điều tra của chúng tôi đã liên kết hoạt động này với Tập đoàn truyền thông Epoch, một tổ chức truyền thông có trụ sở tại Hoa Kỳ và các cá nhân ở Việt Nam làm việc thay mặt họ”.

Tập đoàn truyền thông Epoch không có sự liên hệ gì với trang web The BL.

“Thời báo The Epoch Times và công ty truyền thông BL không liên kết với nhau. BL được thành lập bởi một nhân viên cũ và tuyển dụng một số nhân viên cũ của chúng tôi. Tuy nhiên, việc một số nhân viên cũ của chúng tôi làm việc cho BL không phải là bằng chứng về bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai tổ chức”.

The BL là một ấn phẩm của Epoch Times Việt Nam. Như có thể thấy trong các trang lưu trữ của trang web The Epoch Times, Epoch Times Vietnam không còn được liệt kê là một phần của Tập đoàn truyền thông Epoch vào tháng 10 năm 2018. (xem các ngôn ngữ trong các trang web lưu trữ của Epoch Times bản tiếng Anh vào tháng 9 năm 2018 https:BÀI CHỌN LỌC

Facebook có sai sót khi cho rằng có sự kết nối giữa Tập đoàn Truyền thông Epoch với The BL